close

 • Credincios Patriei mele, Republicii Polone

   

 • VIZE

 •  

   

  INFORMAŢIE

  Cetăţeanul străin are dreptul de a depune cerere pentru furnizarea de informaţii privind înregistrarea datelor sale personale pe lista străinilor a căror prezenţă pe teritoriul Republicii Polone este indezirabilă, şi s-o adreseze Şefului Oficiului cu Probleme de Repatrieri şi Străini. De asemenea, cetăţeanul străin poate să depună cerere la Şefului Oficiului cu Probleme de Repatrieri şi Străini privind corectarea datelor sale personale din lista menţionată, în cazul în care consideră că datele sunt incorecte, precum şi ştergerea acelor date de pe listă, dacă acestea au fost introduse din greşeală (art. 131 al Legii din anul 2003  privind regimul străinilor - Dz.U.  nr. 128, poz. 1175 cu modificări ulterioare).

  Cererea astfel întocmită trebuie trimisă direct la Şeful Oficiului cu Probleme de Repatrieri şi Străini. Cererea trebuie redactată în limba polonă (art. 11 pct.1 al. Legii din anul 2003 privind regimul străinilor).

  Adresa Şefului Oficiului cu Probleme de Repatrieri şi Străini :

  Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

  Ul. Koszykówka 16, 00 - 564 Warszawa

   

  Informaţii  privind  acordarea  vizelor

  Începând cu la 1 iulie 2001, conform Legii în vigoare privind Regimul Străinilor, vizele pentru Polonia se acordă după cum urmează :

   

  • La Consulatul Poloniei trebuie depusă o cerere de viză, împreună cu o fotografie. 
  • ÎNCEPÂND CU 1 AUGUST 2013 SECŢIA CONSULARĂ A AMBASADEI REPUBLICII POLONE LA BUCUREŞTI VA PRIMI NUMAI  CERERILE DE VIZĂ COMPLETATE ÎN FORMAT ELECTRONIC ȘI IMPRIMATE DIN SECŢIUNEA

   E-KONSULAT A PAGINII DE INTERNET : https://secure.e-konsulat.gov.pl/

    

   La cererea de viză se anexează paşaportul, a cărui valabilitate trebuie să fie de cel puţin 6 luni peste termenul de intrare  în Polonia. Este necesară asigurarea medicală încheiată pentru toată perioada de valabilitate a vizei - asigurarea trebuie să fie în valoare minimă de 30.000 EURO. Pot fi cerute suplimentar şi alte documente legate de scopul călătoriei, mai ales în cazul sejurului de lungă durată (printre altele invitaţia de la persoana care locuieşte în Polonia, înregistrată şi ştampilată la Prefectura locală din Polonia).
  • Viza de tranzit: se eliberează pentru o perioadă de maximum 5 zile, cu condiţia ca persoana respectivă să aibe dreptul de intrare în ţara de destinaţie.
  • Viza de scurtă durată: perioada totală de şedere pe teritoriul Poloniei în baza acestei vize, nu poate depăşi 90 de zile în decursul unui semestru, socotind din ziua primei intrări pe teritoriul Poloniei.
  • Vizele de lungă durată:
   • viza cu drept de lucru în Polonia se acordă după depunerea aprobării de muncă sau a unui document echivalent;
   • viza de studii se eliberează în cazul prezentării documentelor impuse, printre altele aprobarea unităţii de învătământ abilitate de către Ministerul Educaţiei din Polonia.
  • Primirea cererii de viză nu înseamnă implicit eliberarea vizei. Examinarea cererii şi luarea deciziei privind eliberarea vizei se efectuează în termen de până la 14 zile. În cazul unei decizii negative taxa de depunere şi examinare a cererii nu este returnată.
  • Refuzul eliberării vizei în conformitate cu legislaţia polonă este definitiv şi fără drept de apel. Următoarea cerere pentru viza polonă se primeşte numai în cazuri justificate.
  • Taxele de viză sunt percepute în LEI.
  • Conform prevederilor în vigoare, obţinerea vizei nu exclude  posibilitatea refuzului intrării pe teritoriul Poloniei de către Poliţia de Frontieră, aceasta constituind singurul organ de stat abilitat să decidă în acest domeniu.

   

   

   

  VIZE – CERINȚE

   

  VIZA NAȚIONALĂ

  Pentru a depune cererea de Viză Națională trebuie să stabiliți un interviu on-line la:

  www.e-konsulat.gov.pl și să urmați instrucțiunile de mai jos:

  La pagina acasă dați click pe țară: România, misiunea diplomatică: București (pentru toate tipurile
  de pașapoarte)

  • Selectați “ Viză Națională – Formular de Înregistrare
  • Citiți cei 4 pași ai instrucțiunilor furnizate
  • Rezervați data pentru interviul de Viză (în partea de jos a paginii)
  • Completați Formularul Cererii de Viză (va apărea pe ecran)
  • Salvați formularul și înscrieți datele dvs.
  • Imprimați Cererea de Viză procesată și detaliile interviului
  • Numai după ce ați efectuat acești pași sunteți bineveniți la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Polone în ziua și la ora interviului

   

   

  VIZA NAȚIONALĂ CU DREPT DE MUNCĂ ÎN POLONIA

  Pentru a aplica în vederea acestui tip de cerere de viză veți depune următoarele:

  • Pașaportul – acesta trebuie să fie valabil minimum trei luni de la data părăsirii Poloniei sau
   a Spațiului Schengen
   , trebuie să conțină cel puțin două pagini libere și să fie emis în ultimii zece ani
  • Permisul de ședere în România sau orice altă formă de Carte de Identitate pentru străini. Dacă permisul dumneavoastră de ședere este în pașaportul expirat, vă rugăm să aduceți pașaportul expirat împreună cu pașaportul valabil
  • Dacă nu dețineți permis de ședere în România, trebuie să faceți cerere de viză în țara
   de origine
  • Cererea de Viză completată
  • O fotografie pe fond alb
  • Autorizația de muncă în Polonia emisă de Prefectura poloneză, în original.

   Menționăm că în cazul în care petentul este membru în consiliul de administrație al unei firme poloneze, autorizația de muncă nu este necesară pentru o perioadă de maximum
   6 luni. Dacă petentul va fi numit ca membru al consiliului de administrație pentru mai mult de 6 luni, atunci autorizația de muncă va fi depusă în vederea obținerii vizei cu drept
   de muncă.

   

   

  VIZA NAȚIONALĂ PENTRU STUDII ÎN POLONIA

  Dacă doriți să faceți cerere pentru viză de student veți depune următoarele documente:

  • Pașaportul – acesta trebuie să fie valabil minimum trei luni de la data părăsirii Poloniei sau
   a Spațiului Schengen
   , trebuie să conțină cel puțin două pagini libere și să fie emis în ultimii zece ani
  • Permisul de ședere în România sau orice altă formă de Carte de Identitate pentru străini. Dacă permisul dumneavoastră de ședere este în pașaportul expirat, vă rugăm să aduceți pașaportul expirat împreună cu pașaportul valabil
  • Dacă nu dețineți permis de ședere în România, trebuie să faceți cerere de viză în țara
   de origine
  • Cererea de Viză completată
  • O fotografie pe fond alb
  • Scrisoare de intenție de la școala sau universitatea unde învățați. Aceasta va fi adresată Secției Consulare a Ambasadei Republicii Polone. Studenții vor avea grijă ca această scrisoare să cuprindă informații asupra tipului de curs, a studiilor ce vor fi urmate și perioada de timp absentă/vacanță luată de la școală pentru această călătorie.
  • Scrisoare de confirmare de la școala din Polonia. Aceasta va cuprinde informații privind tipul de curs, durata, etc. și confirmarea achitării taxei de școlarizare.
  • Asigurarea medicală care să acopere costurile privind repatrierea bolnavului, tratamentul medical de urgență și/sau tratamentul în spital sau deces, în timpul șederii pe teritoriul Schengen (asigurare medicală de minimum 30.000 Euro)
  • Dovada deținerii unor mijloace financiare, de ex. extras bancar recent . Nu acceptăm numerar și/sau extras bancar al cardului de credit/ debit ca dovadă a mijloacelor dvs. financiare.

   

  VIZA TURISTICĂ

   

  Pentru a depune cererea de Viză Turistică  trebuie să stabiliți un interviu on-line la:

   www.e-konsulat.gov.pl și să urmați instrucțiunile de mai jos:

   

  • La pagina acasă dați click pe țară: România, misiunea diplomatică: București (pentru toate tipurile de pașapoarte)
  • Selectați “ Viză Schengen – Formular de Înregistrare
  • Citiți cei 4 pași ai instrucțiunilor furnizate
  • Rezervați data pentru interviul de Viză (în partea de jos a paginii)
  • Completați Formularul Cererii de Viză (va apărea pe ecran)
  • Salvați formularul și înscrieți datele dvs.
  • Imprimați Cererea de Viză procesată și detaliile interviului
  • Numai după ce ați efectuat acești pași sunteți bineveniți la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Polone în ziua și la ora interviului.

    

  Pentru a aplica în vederea acestui tip de viză turistică veți depune următoarele:

   

  • Formularul completat al Cererii de Viză Schengen, pe care îl puteți imprima de pe pagina
   de Internet după înregistrare, la: www.e-konsulat.gov.pl
  • Pașaportul – acesta trebuie să fie valabil minimum trei luni de la data părăsirii Poloniei sau
   a Spațiului Schengen
   , trebuie să conțină cel puțin două pagini libere și să fie emis în ultimii zece ani;
  • Permisul de ședere în România sau orice altă formă de Carte de Identitate pentru străini. Dacă permisul dumneavoastră de ședere este în pașaportul expirat, vă rugăm să aduceți pașaportul expirat împreună cu pașaportul valabil.

   Permisul de ședere trebuie să fie valabil minimum trei luni după data expirării Vizei Schengen. Dacă nu dețineți permis de ședere în România, trebuie să faceți cerere de viză
   în țara de origine. Atenție, cererile persoanelor care dețin vize turistice / vizită

   (tip C) nu vor fi acceptate.

    

  • O fotografie biometrică;
  • Rezervare confirmată a cazării pentru care să cuprindă toată perioada de ședere
   în Polonia/Spațiul Schengen;
  • O adeverință de la angajatorul din România sau de la școală ori universitate. Aceasta trebuie să fie adresată Secției de Vize a Ambasadei Republicii Polone;
  • Studenții vor depune o adeverință care să cuprindă informații privind tipul de curs pe care
   îl urmează și perioada când vor lipsi de cursuri/vacanța luată de la școală pentru călătorie;
  • Liber profesioniștii vor depune o adeverință de înregistrare la Registrul Comerțului, adeverință de la avocat sau contabil;
  • Femeile casnice vor depune adeverință de la angajatorul soțului, certificatul de căsătorie
   și o copie a pașaportului soțului;
  • Asigurarea medicală de călătorie care să acopere toate cheltuielile ce pot apărea privind repatrierea din motive medicale, tratament medical de urgență și/sau spitalizare de urgență și tratament ori deces, în timpul șederii dumneavoastră pe teritoriul statelor Schengen;

    

   Asigurarea trebuie să fie valabilă pentru toate țările Schengen și să acopere întreaga perioadă de ședere sau tranzit a persoanei.  Aceasta va fi în valoare de minimum 30.000 Euro. Solicitantul va depune o confirmare scrisă de la compania de asigurări, cuprinzând informații despre persoana asigurată, valabilitatea teritorială a asigurării, datele exacte
   și suma asigurată.

  • Dovada că posedă mijloace financiare suficiente, de ex. extras bancar recent sau cecuri
   de călătorie. Nu vor fi acceptate numerarul și/ori extrasele bancare ale cardurilor
   de credit/debit ca dovadă a mijloacelor dumneavoastră financiare.

   

  În orice etapă a procedurii pot fi solicitate acte suplimentare.

   

  Atenție!  Ambasada nu își asumă responsabilitatea pentru biletele de călătorie emise înainte
  de emiterea vizei.

   

  VIZA DE AFACERI

   

  Pentru a depune cererea de Viză de Afaceri  trebuie să stabiliți un interviu on-line la:

  www.e-konsulat.gov.pl și să urmați instrucțiunile de mai jos:

  • La pagina acasă dați click pe țară: România, misiunea diplomatică: București (pentru toate tipurile de pașapoarte)
  • Selectați “ Viză Schengen – Formular de Înregistrare
  • Citiți cei 4 pași ai instrucțiunilor furnizate
  • Rezervați data pentru interviul de Viză (în partea de jos a paginii)
  • Completați Formularul Cererii de Viză (va apărea pe ecran)
  • Salvați formularul și înscrieți datele dvs.
  • Imprimați Cererea de Viză procesată și detaliile interviului
  • Numai după ce ați efectuat acești pași sunteți bineveniți la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Polone în ziua și la ora interviului.

    

  Pentru a aplica în vederea acestui tip de cerere de viză veți depune următoarele:

  • Formularul completat al Cererii de Viză Schengen, pe care îl puteți imprima de pe pagina
   de Internet după înregistrare, la: www.e-konsulat.gov.pl
  • Pașaportul – acesta trebuie să fie valabil minimum trei luni de la data părăsirii Poloniei sau
   a Spațiului Schengen
   , trebuie să conțină cel puțin două pagini libere și să fie emis în ultimii zece ani
  • Permisul de ședere în România sau orice altă formă de Carte de Identitate pentru străini. Dacă permisul dumneavoastră de ședere este în pașaportul expirat, vă rugăm să aduceți pașaportul expirat împreună cu pașaportul valabil.

   Permisul de ședere trebuie să fie valabil minimum trei luni după data expirării Vizei Schengen. Dacă nu dețineți permis de ședere în România, trebuie să faceți cerere de viză
   în țara de origine. Atenție, cererile persoanelor care dețin vize turistice / vizită (tip C) nu vor
   fi acceptate.

  • O fotografie biometrică
  • O adeverință de la angajatorul din România care să ateste poziția dumneavoastră
   în companie, scopul vizitei și durata planificată, garanția de acoperire a costurilor șederii dumneavoastră în Polonia (inclusiv cheltuielile medicale și de repatriere).
  • Invitație formală de la partenerii dumneavoastră de afaceri din Polonia inclusiv informații privind scopul și datele călătoriei,  garanția de acoperire a costurilor de ședere în Polonia (inclusiv asigurarea de sănătate).
  • Asigurarea medicală de călătorie care să acopere toate cheltuielile ce pot apărea privind repatrierea din motive medicale, tratament medical de urgență și/sau spitalizare de urgență și tratament ori deces, în timpul șederii dumneavoastră pe teritoriul statelor Schengen
  • Asigurarea trebuie să fie valabilă pentru toate țările Schengen și să acopere întreaga perioadă de ședere sau tranzit a persoanei.  Aceasta va fi în valoare de minimum 30.000 Euro. Solicitantul va depune o confirmare scrisă de la compania de asigurări, cuprinzând informații despre persoana asigurată, valabilitatea teritorială a asigurării, datele exacte
   și suma asigurată.
  • Dovada că posedă mijloace financiare suficiente, de ex. extras bancar recent sau cecuri
   de călătorie. Nu vor fi acceptate numerar, si nici extrase bancare ale cardurilor
   de credit/debit ca dovadă a mijloacelor dumneavoastră financiare.

   

  În orice etapă a procedurii pot fi solicitate acte suplimentare.

   

   

  VIZA TURISTICĂ

  Pentru a depune cererea de Viză Turistică  trebuie să stabiliți un interviu on-line la:

   www.e-konsulat.gov.pl și să urmați instrucțiunile de mai jos:

   

  • La pagina acasă dați click pe țară: România, misiunea diplomatică: București (pentru toate tipurile de pașapoarte)
  • Selectați “ Viză Schengen – Formular de Înregistrare
  • Citiți cei 4 pași ai instrucțiunilor furnizate
  • Rezervați data pentru interviul de Viză (în partea de jos a paginii)
  • Completați Formularul Cererii de Viză (va apărea pe ecran)
  • Salvați formularul și înscrieți datele dvs.
  • Imprimați Cererea de Viză procesată și detaliile interviului
  • Numai după ce ați efectuat acești pași sunteți bineveniți la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Polone în ziua și la ora interviului.

    

  Pentru a aplica în vederea acestui tip de viză turistică veți depune următoarele:

   

  • Formularul completat al Cererii de Viză Schengen, pe care îl puteți imprima de pe pagina
   de Internet după înregistrare, la: www.e-konsulat.gov.pl
  • Pașaportul – acesta trebuie să fie valabil minimum trei luni de la data părăsirii Poloniei sau
   a Spațiului Schengen
   , trebuie să conțină cel puțin două pagini libere și să fie emis în ultimii zece ani;
  • Permisul de ședere în România sau orice altă formă de Carte de Identitate pentru străini. Dacă permisul dumneavoastră de ședere este în pașaportul expirat, vă rugăm să aduceți pașaportul expirat împreună cu pașaportul valabil.

   Permisul de ședere trebuie să fie valabil minimum trei luni după data expirării Vizei Schengen. Dacă nu dețineți permis de ședere în România, trebuie să faceți cerere de viză
   în țara de origine. Atenție, cererile persoanelor care dețin vize turistice / vizită

   (tip C) nu vor fi acceptate.

    

  • O fotografie biometrică;
  • Rezervare confirmată a cazării pentru care să cuprindă toată perioada de ședere
   în Polonia/Spațiul Schengen;
  • O adeverință de la angajatorul din România sau de la școală ori universitate. Aceasta trebuie să fie adresată Secției de Vize a Ambasadei Republicii Polone;
  • Studenții vor depune o adeverință care să cuprindă informații privind tipul de curs pe care
   îl urmează și perioada când vor lipsi de cursuri/vacanța luată de la școală pentru călătorie;
  • Liber profesioniștii vor depune o adeverință de înregistrare la Registrul Comerțului, adeverință de la avocat sau contabil;
  • Femeile casnice vor depune adeverință de la angajatorul soțului, certificatul de căsătorie și
   o copie a pașaportului soțului;
  • Asigurarea medicală de călătorie care să acopere toate cheltuielile ce pot apărea privind repatrierea din motive medicale, tratament medical de urgență și/sau spitalizare de urgență și tratament ori deces, în timpul șederii dumneavoastră pe teritoriul statelor Schengen;

    

   Asigurarea trebuie să fie valabilă pentru toate țările Schengen și să acopere întreaga perioadă de ședere sau tranzit a persoanei.  Aceasta va fi în valoare de minimum 30.000 Euro. Solicitantul va depune o confirmare scrisă de la compania de asigurări, cuprinzând informații despre persoana asigurată, valabilitatea teritorială a asigurării, datele exacte
   și suma asigurată.

  • Dovada că posedă mijloace financiare suficiente, de ex. extras bancar recent sau cecuri
   de călătorie. Nu vor fi acceptate numerarul și/ori extrasele bancare ale cardurilor
   de credit/debit ca dovadă a mijloacelor dumneavoastră financiare.

   

  În orice etapă a procedurii pot fi solicitate acte suplimentare.

   

  Atenție!  Ambasada nu își asumă responsabilitatea pentru biletele de călătorie emise înainte
  de emiterea vizei.

   

   

  VIZA DE TRANZIT

   

  Pentru a depune cererea de Viză de Afaceri  trebuie să stabiliți un interviu on-line la:

  www.e-konsulat.gov.pl

   

  Urmați instrucțiunile de mai jos:

  • La pagina acasă dați click pe Viza icon (partea stângă a paginii)
  • Selectați Viză Schengen – Formular de Înregistrare
  • Citiți cei 4 pași ai instrucțiunilor furnizate
  • Rezervați data pentru interviul de Viză (în partea de jos a paginii)
  • Completați Formularul Cererii de Viză (va apărea pe ecran)
  • Salvați formularul și înscrieți datele dvs.
  • Imprimați Cererea de Viză procesată și detaliile interviului
  • Numai după ce ați efectuat acești pași sunteți bineveniți la Secția Consulară a Ambasadei Republicii Polone în ziua și la ora interviului.

   

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul tranzitării numai a unei țări Schengen veți solicita viză la Ambasada/Consulatul acelei țări. Dacă veți tranzita mai multe țări Schengen veți depune cererea la Ambasada/Consulatul țării în care veți intra prima dată la începutul tranzitului.

   

  Pentru a solicita viza de tranzit veți depune următoarele acte:

  • Formularul completat al Cererii de Viză Schengen, pe care îl veți imprima de pe pagina
   de Internet după înregistrare, la: www.e-konsulat.gov.pl
  • Pașaportul – acesta trebuie să fie valabil minimum trei luni de la data părăsirii Poloniei sau
   a Spațiului Schengen
   , trebuie să conțină cel puțin două pagini libere și să fie emis în ultimii zece ani
  • Permisul de ședere în România sau orice altă formă de Carte de Identitate pentru străini. Dacă permisul dumneavoastră de ședere este în pașaportul expirat, vă rugăm să aduceți pașaportul expirat împreună cu pașaportul valabil.
  • Permisul de ședere trebuie să fie valabil minimum trei luni după data expirării Vizei Schengen. Dacă nu dețineți permis de ședere în România, trebuie să faceți cerere de viză
   în țara de origine. Atenție, cererile persoanelor care dețin vize turistice / vizită (tip C) nu vor
   fi acceptate.
  • O fotografie biometrică
  • Viza țării de destinație sau permisul de intrare în țara respectivă
  • Dovada că Polonia este prima țară de intrare (eventual biletul de avion)
  • Adeverință recentă de la angajator, școală sau universitate. Aceasta va fi adresată Secției Consulare a Ambasadei Republicii Polone
  • Studenții vor prezenta o adeverință care să cuprindă informații asupra tipului de curs,
   a studiilor ce vor fi urmate și perioada de timp absentă/vacanță luată de la școală pentru această călătorie.
  • Proprietarii firmelor vor prezenta o dovadă a înregistrării afacerii în România; adeverință
   de la avocat sau contabil.
  • Șomerii vor prezenta o dovadă a dreptului la ajutor social;
  • Soțiile care nu lucrează vor depune o adeverință de la angajatorul soțului, certificatul
   de căsătorie și pașaportul soțului;
  • Asigurarea medicală de călătorie care să acopere toate cheltuielile ce pot apărea privind repatrierea din motive medicale, tratament medical de urgență și/sau spitalizare de urgență și tratament ori deces, în timpul șederii dumneavoastră pe teritoriul statelor Schengen
  • Asigurarea trebuie să fie valabilă pentru toate țările Schengen și să acopere întreaga perioadă de ședere sau tranzit a persoanei.  Aceasta va fi în valoare de minimum 30.000 Euro. Solicitantul va depune o confirmare scrisă de la compania de asigurări, cuprinzând informații despre persoana asigurată, valabilitatea teritorială a asigurării, datele exacte
   și suma asigurată.
  • Dovada că posedă mijloace financiare suficiente, de ex. extras bancar recent sau cecuri
   de călătorie. Nu vor fi acceptate numerarul, nici extrase bancare ale cardurilor
   de credit/debit ca dovadă a mijloacelor dumneavoastră financiare.

   

  În orice etapă a procedurii pot fi solicitate acte suplimentare.

   

   

  VIZE – MEMBRI DE FAMILIE CETĂȚEAN UE

   

  PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE ACORDARE A VIZEI PENTRU MEMBRII DE FAMILIE AI CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE (UE)

   

  Procedura se referă la străinii care călătoresc într-un stat membru, altul decât statul membru UE
  a cărui cetățenie o deține membrul său de familie – cetățean UE, ori deja locuiesc în acel stat.

  Examinarea cererii de acordare a vizei se efectuează în mod gratuit. Persoanele care aplică pentru viză sunt acceptate la consulat fără înregistrare prealabilă.

   

  1. Cetățean UE înseamnă cetățeanul statului membru UE, cetățean al statului membru
   al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) – părți ale acordului privind Spațiul Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), cetățean al Confederației Elvețiene.

    

  2. Membri de familie ai cetățeanului UE sunt:
  • Soțul sau soția
  • Partenerul cu care cetățeanul UE a înregistrat parteneriatul, pe baza legislației țării membre UE, dacă legislația țării de rezidență recunoaște egalitatea între parteneriatul înregistrat și căsătorie,
  •  Copilul până la vârsta de 21 de ani care este în întreținerea cetățeanului UE, a soțului ori soției, sau a partenerului,
  • Părinții care rămân în întreținerea cetățeanului UE sau a soțului ori soției, sau
   a partenerului.

    

  1. În scopul obținerii vizei se vor depune următoarele acte:
  • Cererea de viză (completată pe pagina http://www.e-konsulat.gov.pl/ ) imprimată, semnată și având o fotografie atașată,
  • Pașaportul național valabil,
  • Actul care să ateste faptul că este căsătorit sau în parteneriat, conf. pct. 2,
  • Actul care să ateste faptul că îl va însoți pe cetățeanul UE sau urmează
   să se întâlnească cu acesta (de ex. o declarație scrisă a cetățeanului UE).

   

   

  1. Refuzul acordării vizei

   Se refuză acordarea vizei în următoarele situații:

  • Călătoria petentului se va efectua în perioada în care acesta se află în pe lista străinilor al căror sejur pe teritoriul Republicii Polone este indezirabil sau
  • Sejurul acelei persoane pe teritoriul Republicii Polone poate reprezenta un pericol pentru apărarea sau siguranța statului ori pentru ocrotirea siguranței și ordinii publice sau a sănătății publice.

   

   

  Refuzul acordării vizei de către consul se va face prin decizie. La această decizie de refuz în acordarea vizei se poate face contestație la Ministrul Afacerilor Externe.

   

  1. Baza legală:
  • Legea din ziua de 14 iulie 2006 privind intrarea pe teritoriul Republicii Polone, șederea și părăsirea acestui teritoriu de către cetățenii statelor membre UE
   și a membrilor de familie ai acestora ( Mon. Of. din ziua de 11 august 2006, poz.1525)[1]
  • Legea din ziua de 12 decembrie 2013 cu privire la străini (Mon. Of. din ziua de 30 decembrie 2013 poz.1650 cu modif. ult. )

   

  PROCEDURA SIMPLIFICATĂ DE ACORDARE A VIZEI PENTRU MEMBRII DE FAMILIE AI CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE (UE)

   

  Procedura se referă la străinii care călătoresc într-un stat membru, altul decât statul membru UE
  a cărui cetățenie o deține membrul său de familie – cetățean UE, ori deja locuiesc în acel stat.

  Examinarea cererii de acordare a vizei se efectuează în mod gratuit. Persoanele care aplică pentru viză sunt acceptate la consulat fără înregistrare prealabilă.

   

  1. Cetățean UE înseamnă cetățeanul statului membru UE, cetățean al statului membru
   al Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) – părți ale acordului privind Spațiul Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), cetățean al Confederației Elvețiene.

    

  2. Membri de familie ai cetățeanului UE sunt:
  • Soțul sau soția
  • Partenerul cu care cetățeanul UE a înregistrat parteneriatul, pe baza legislației țării membre UE, dacă legislația țării de rezidență recunoaște egalitatea între parteneriatul înregistrat și căsătorie,
  •  Copilul până la vârsta de 21 de ani care este în întreținerea cetățeanului UE, a soțului ori soției, sau a partenerului,
  • Părinții care rămân în întreținerea cetățeanului UE sau a soțului ori soției, sau
   a partenerului.

    

  1. În scopul obținerii vizei se vor depune următoarele acte:
  • Cererea de viză (completată pe pagina http://www.e-konsulat.gov.pl/ ) imprimată, semnată și având o fotografie atașată,
  • Pașaportul național valabil,
  • Actul care să ateste faptul că este căsătorit sau în parteneriat, conf. pct. 2,
  • Actul care să ateste faptul că îl va însoți pe cetățeanul UE sau urmează
   să se întâlnească cu acesta (de ex. o declarație scrisă a cetățeanului UE).

   

  1. Refuzul acordării vizei

   Se refuză acordarea vizei în următoarele situații:

  • Călătoria petentului se va efectua în perioada în care acesta se află în pe lista străinilor al căror sejur pe teritoriul Republicii Polone este indezirabil sau
  • Sejurul acelei persoane pe teritoriul Republicii Polone poate reprezenta un pericol pentru apărarea sau siguranța statului ori pentru ocrotirea siguranței și ordinii publice sau a sănătății publice.

   

   

  Refuzul acordării vizei de către consul se va face prin decizie. La această decizie de refuz în acordarea vizei se poate face contestație la Ministrul Afacerilor Externe.

   

  1. Baza legală:
  • Legea din ziua de 14 iulie 2006 privind intrarea pe teritoriul Republicii Polone, șederea și părăsirea acestui teritoriu de către cetățenii statelor membre UE
   și a membrilor de familie ai acestora ( Mon. Of. din ziua de 11 august 2006, poz.1525)[1]
  • Legea din ziua de 12 decembrie 2013 cu privire la străini (Mon. Of. din ziua de 30 decembrie 2013 poz.1650 cu modif. ult. )
  • Legea din ziua de 25 iunie 2015 privind dreptul consular (Mon. Of. din ziua de 31 august 2015 poz. 1274)

    

   

  Print Print Share: