close

 • Credincios Patriei mele, Republicii Polone

   

 • CENTRUL DE LIMBĂ

 •  

   

   

  Limba polonă poate fi studiată la Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Craiova.

  • Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, str. Pitar Moş nr. 7-13, tel.: 021 313 88 75. După caz, cursuri de limbă polonă sunt organizate la Centrul de limbi străine Ariel -  str. Pitar Moş nr. 7-13, sector 1, Bucureşti, tel.: 021 312 85 16.
  • Iaşi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, Lectoratul de Limba Polonă, Bulevardul Carol I nr. 11, tel.: 0232 201 052.
  • Cluj-Napoca: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filologie, Catedra de Filologie Slavă, str. Theodor Mihali nr. 58-60, tel.: 0264 418 652.
  • Craiova: Universitatea din Craiova, Centrul de Limbă si Cultură Poloneză, Biblioteca Universității, str. Tehnicii, Cartierul Lăpuş, tel.: 0251.41.44.68

  Un lectorat de limba polonă pentru studenţii de la alte facultăţi din cadrul Universităţii din Bucureşti organizează Centrul de Limbi Străine Ariel -  str. Pitar Moş nr. 7-13, sector 1, tel.: 021 312 85 16.

  Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din Cluj-Napoca organizează suplimentar un lectorat de limbă şi literatură polonă dedicat studenţilor Universităţii Babeş-Bolyai, de la toate facultăţile şi specializările. Este un lectorat pentru începători. Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză: str. Theodor Mihali nr. 58-60, tel.: 0264 418 655, int. 5863, email: polska.cluj@yahoo.com.

  Dacă sunteţi interesaţi să învăţaţi limba polonă, indiferent de vârstă şi profesie, Institutul Polonez din Bucureşti, în colaborare cu Catedra de Limbi şi Literaturi Slave a Universităţii din Bucureşti, organizează un curs de limba polonă susţinut de dna lector Joanna Twaróg. Cursul se desfăşoară pe parcursul anului universitar, după amiaza. Informaţii detaliate se pot obţine la numărul de telefon 021 22 44 556.

  Cursuri de limbă polonă organizează şi câteva şcoli private de limbi străine din Bucureşti:

  • Fides – Centrul de Limbi Străine: Piaţa Rosetti, Bulevardul Hristo Botev nr. 1, tel.: 021 313 47 45.
  • Echo – Şcoala de Limbi Străine: str. Pache Protopopescu nr. 56, tel.: 021 253 22 55.
  • Bell Bucharest  – str. Ciprian Porumbescu nr. 10, tel.: 021 539 58 88.
  • Universitatea Populară  „Ion I. Dalles” – Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, sector 1, Bucureşti, tel.: 021 314 40 78.

  Cursuri organizează de asemenea Uniunea Polonezilor din România - Dom Polski din Suceava şi Bucureşti. Informaţii detaliate se pot găsi la adresa web: www.dompolski.ro.

   

   

   

  Centrul  de  Limbă,  Literatură  şi  Cultură  Poloneză  UBB

   

  Centrul de Limbă, Literatură şi Cultură Poloneză UBB, a fost înfiinţat prin decizia Senatului Universităţii „Babeş-Bolyai" (UBB) din 10 februarie 2003, ca şi unitate inter-facultăţi a universităţii, aflându-se în subordinea directă a Rectoratului. Centrul este localizat în clădirea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, care este cea mai modernă şi cea mai mare a universităţii, având totodată mai mult de 10 mii de studenţi.

   

  Activitatea Centrului constă în predarea limbii polone studenţilor şi cadrelor didactice ale UBB, precum şi în organizarea de evenimente culturale poloneze. De asemenea, Centrul mai oferă cursanţilor interesaţi posibilitatea de a utiliza bogatului fond de carte al Bibliotecii Kazimiera Iłłakowiczówna, care servesc învăţării limbii poloneze (dicţionare, manuale de predare a limbii polone ca limbă străină, cărţi de metodică, hărţi), precum şi cărţi şi reviste din diverse domenii (literatură polonă şi română, artă, istorie, sociologie, economie, politică). Pe lângă acestea, în baza Centrului se mai află CD-uri, DVD-uri, casete audio şi casete video pe diverse tematici (material didactic de învăţare a limbii polone, filme şi muzică poloneză), precum şi calculatoare şi alte mijloace informatice. Baza informatică a Centrului a fost asigurată din donaţii ale unor fundaţii, instituţii şi persoane din Polonia.

  În activitatea sa, Centrul are strânse legături pe de o parte cu UBB, iar pe de altă parte cu Ambasada Poloniei, Institutul Polonez de la Bucureşti, precum şi cu diferite instituţii importante din Polonia, din România si din Uniunea Europeana. Lectorul din cadrul Centrului este delegat de către Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului Superior din Polonia iar pe lângă aceasta ca urmare a dezvoltării continue a Centrului, de doi ani  Universitatea „Babeş-Bolyai" asigură  plata a doi asistenţi români ai lectorului de polonă.

   

  Ceea ce diferenţiază modul de desfăşurare a activităţii Centrului de celelalte Centre de limbă ale UBB, este oferta de cursuri gratuite de limbă unui număr foarte mare de persoane interesate, precum şi o atentă selecţie a acestora, în vederea departajării celor mai buni dintre aceştia, atât în învăţarea individuală a limbii polone, precum şi în ceea ce priveşte participarea cu bursă la cursurile de vară organizate în cadrul unor universităţi poloneze.

   

  De-a lungul timpului putut constata un mare interes al studenţilor români pentru învăţarea limbii polone, unul din motive putând fi faptul că lectoratele de limbă polonă sunt gratuite şi au un caracter facultativ iar pe de altă parte majoritatea studenţilor îşi doresc să înveţe o a treia limbă. De asemenea oferim teste aprobate de guvern pentru limba poloneză ca a doua limba de studiu.


  Colectivul Centrului de Limbă, Literatură şi Cultură Polonă UBB

  Małgorzata Tomaszkiewicz lector, e-mail: malgorzata.tomaszkiewicz@gmail.com]               
  Ioana Câmpean  asistent ,  e-mail: ioana.campean@ubbcluj.ro     
   

  C o n t a c t:
  Centrul de Limbă, Literatură şi Cultură Poloneză UBB
  (Clădirea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
  Str. Theodor Mihali 58-60, sala 402, et. 4
  400591  Cluj-Napoca,
  România

  web: http://centrul.polonez.ubbcluj.ro/

  Ajungeţi la noi cu troleibuzul nr.25/ autobuzul nr.24. staţia Campus Universitar
  - ultima staţie înainte de Iulius Mall.

  Cu multa durere anunt mediului academic al UBB tragica si subita trecere in nefiinta a Profesorului Bronislaw Geremek, care in data de 13 iulie a fost victima unui accident de masina in Polonia.  
  Domnul Profesor Geremek a fost un om de stat remarcabil, fost Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Polone, consilier al miscarii "Solidaritatea".
  A subliniat cu tarie si eficient necesitatea infaptuirii unor reforme dificile de catre statele Europei Centrale si de Est in vederea aderarii la structurile Uniunii Europene .  
  La propunerea Domnului Rector, Prof. Andrei Marga, Prof. Geremek a primit in martie 2003 titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii "Babes-Bolyai".  
  Bronislaw Geremek a fost cetatean polonez, dar va ramane in amintirea ambelor noastre popoare ca cetatean European !  
  Malgorzata Tomaszkiewicz   Director al Centrului Inter-facultati de Limba, Literatura si Cultura Poloneza al UBB    Cluj-Napoca 14 iulie 2011.

  C o n t a c t:
  Centrul de Limbă, Literatură şi Cultură Poloneză UBB
  (Clădirea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor)
  Str. Theodor Mihali 58-60, sala 402, et. 4
  400591  Cluj-Napoca,
  România
  tel.: +40 264 418 652 lub 653 wew. 5863
  web: http://centrul.polonez.ubbcluj.ro/
  Ajungeţi la noi cu troleibuzul nr.25/ autobuzul nr.24. staţia Campus Universitar
  - ultima staţie înainte de Iulius Mall.
  Colectivul Centrului de Limbă, Literatură şi Cultură Polonă UBB

  Centrul

  Traducerea Nicoleta Negreanu

   

   

     Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză Craiova

   

    Inițiativa de a înființa Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză în cadrul Universităţii din Craiova a venit din partea Facultăţii de Litere. Preocuparea pentru studiul limbilor slave şi balcanice a reprezentat o constantă a activităţii de educaţie şi de cercetare din cadrul Facultăţii de Litere. În 1999, s-a înfiinţat Institutul de Balcanistică, având ca membru activ pe prof. univ. dr. Vladimir Iliescu, coautor al primului Mic dicționar polono-român şi româno-polon. Pe parcursul anilor, profesorul Vladimir Iliescu a pus bazele unei biblioteci de polonistică. Actualul decan al Facultății de Litere, prof. univ. dr. Nicu Panea, a infiinţat Centrul de studii Culturale Central şi Est-Europene (CSCCEE), înglobând în cadrul acestuia lectoratele de limbă bulgară şi macedoneană.

  Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză în momentul de față face parte şi el din CSCCEE, iar prof. Iliescu şi-a donat propria bibliotecă. Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor – rectorul Universității din Craiova şi prof. univ. dr. Cristiana Nicola Teodorescu – prorector pentru Relații Internaționale şi Imagine Academică, au contribuit  într-un mod semnificativ la crearea Centrului prin repartizarea unui spațiu corespunzător, ca şi a mobilierului şi a tuturor dotărilor necesare.

  Centrul a fost înființat cu sprijinul Ambasadei Republicii Polone la Bucureşti care a donat cărți şi dicționare şi a preluat Patronatul Onorific asupra Centrului. La înființarea lui au mai contribuit Janina şi Janusz Osoba din Polonia care au donat cărți din biblioteca lor personală.

  De înființarea acestui Centru la Universitatea din Craiova se leagă şi evenimente istorice. În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial mulți polonezi, în frunte cu mareşalul Edward Rydz-Śmigły şi chiar preşedintele Poloniei - Ignacy Mościcki - şi-au găsit adăpostul la Muzeul de Artă din Craiova, fostul palat al lui Jean Mihail. Astăzi încă, la Cimitirul Catolic din Craiova, s-a păstrat cel mai mare număr de morminte poloneze din România şi anume 37.

  Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză de la Universitatea din Craiova are ca scop promovarea culturii, limbii şi literaturii poloneze prin organizarea de expoziții, seri de film, muzică  şi poezie poloneză.

  În cadrul Centrului se desfăşoară cursuri de limba polonă (predate de Magdalena Filary) pentru toți studenții de la Universitatea din Craiova, pentru oamenii de afaceri, precum şi pentru toți cei interesați de a cunoaşte mai îndeaproape Polonia. În timpul cursului studenţii învaţă limba polonă, dar au şi posibilitatea de a viziona filme despre geografia, cultura, istoria Poloniei, precum şi de a primi informații cu privire la bursele oferite de Universitățile din Polonia,  printre care burse Erasmus şi burse pentru Şcoli de Vară, precum şi de burse pentru efectuarea unor prestigioase stagii în cadrul Parlamentului polonez.

   

   

      

   

  Print Print Share: