close

 • Credincios Patriei mele, Republicii Polone

   

 • ACTUALITĂŢI

 • 28 iunie 2018

  Prim-ministrul Republicii Polone și al Statului Israel au adoptat o declarație comuna.

  1. În ultimii treizeci de ani, relațiile dintre statele și societățile noastre s-au bazat pe o încredere și înțelegere profundă. Polonia și Israelul de mulṭi ani sunt prieteni și parteneri devotați, care cooperează îndeaproape pe arena internațională, precum și ȋn  problemele legate de păstrarea memoriei și predarea despre Holocaust. Această cooperare se desfășoară într-un spirit de respect reciproc pentru identitate și sensibilitate istorică, de asemenea în legătură cu perioadele cele mai tragice ale istoriei noastre.
  2. După discuțiile prim-miniștrilor Netanyahu și Morawiecki, Israelul salută decizia guvernului polonez de a înființa o echipă oficială poloneză pentru dialogul cu partenerii israelieni privind problemele istorice legate de Holocaust. Este evident că, Holocaustul a fost o infracțiune fără precedent comisă de Germania nazistă împotriva poporului evreu și a tuturor polonezilor de origine evreiască. Polonia a demonstrat întotdeauna înțelegerea deplină a importanței Holocaustului ca fiind cea mai tragică pagină din istoria poporului evreu.
  3. Credem că există o responsabilitate comună pentru libertatea de a desfășura activităṭi de cercetare, a promova înțelegerea și a păstra memoria istoriei Holocaustului. Întotdeauna am fost de acord că, cuvintele "lagărele de concentrare poloneze / taberele poloneze ale morṭii" sunt extrem de eronate și reduc responsabilitatea Germanilor pentru crearea acestor tabere.
   Guvernul Polonez în exil în timpul războiului a încercat să oprească aceste activități naziste, încercând să difuzeze cunoștințe despre asasinarea sistematică a Evreilor polonezi în rândul aliaților occidentali. Recunoaștem și condamnăm fiecare caz individual de cruzime față de Evrei, comis de Polonezi în timpul celui de-al doilea război mondial.
   Ne amintim cu mândrie de faptele eroice ale multor Polonezi, în special de cei Drepți ȋntre Popoarele Lumii, care și-au riscat viața pentru a salva Evreii.
  4. Nu suntem de acord cu activitățile care implică atribuirea vinei Poloniei sau întregii națiuni pentru atrocitățile comise de naziști și colaboratorii lor din diferite țări. Din păcate, adevărul trist este că la acel moment unii oameni - indiferent de origine, religie sau credință - ṣi-au dezvăluit cea mai întunecată față a lor. Apreciem faptul că, structurile Statului Polonez Subteran sub supravegherea Guvernului Republicii Polone în exil au creat un mecanism de ajutor sistemic și sprijin pentru persoanele de origine evreiască, iar instanțele subterane au emis condamnări asupra polonezilor pentru cooperarea cu autoritățile germane de ocupație, inclusiv denunțarea Evreilor.
  5. Susținem libertatea de exprimare a istoriei și a libertății de cercetare asupra tuturor aspectelor Holocaustului, astfel încât acestea să poată fi realizate fără teama de obstacole juridice, inclusiv de către studenți, profesori, cercetători, jurnaliști și, desigur de către Supraviețuitorii și familiile acestora - nu vor fi supuși răspunderii juridice pentru exercitarea dreptului lor la libertatea de exprimare și libertatea academică în legătură cu Holocaustul. Nici o lege nu poate schimba asta și nu o va schimba.
  6. Ambele guverne condamnă cu fermitate toate formele de antisemitism și își exprimă angajamentul de a combate orice manifestare a acestuia. Ambele guverne resping de asemenea antipolonismul precum și alte stereotipuri naționale negative. Guvernele Poloniei și Israelului cer o revenire la un dialog pașnic bazat pe respect reciproc în discursul public

  Print Print Share: