close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RELACJE DWUSTRONNE W FOTOGRAFII - LATA 1918-39

 • 27IV1923 revizyta         Rewizyta rumuńskiej pary królewskiej w Polsce       Rewizyta w Polsce 27.04.1923     Revizyta 27 VI 1923

     

     Zdjęcia w sepii pochodzą z książki Romania - Polonia. Relatii diplomatice vol. I 1918-1939 (autorzy: Florin Anghel, Nicolae Mares, Dumitru Preda; Ministerul Afacerilor Externe, Directia Arhivelor Diplomatice, editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2003), zdjęcia z niebieską ramką z trzytomowego Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego (autorstwa Wacława Jędrzejewicza i Janusza Ciska, RYTM, Warszawa, 1998), pozostałe natomiast z pozycji pt. Historia dyplomacji polskiej - tom IV, 1918-1939 (red. Piotr Łossowski, Warszawa, 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN) oraz wydanego przez Archiwum MSZ albumu Traditions of Polish Diplomacy 1918-1939 (Warszawa, 2008, praca zbiorowa), a także z przygotowanej przez MHPRL wystawy pt.: "Rumunia - Polska 1921 - 39" [dostępnej na stronie internetowej Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - www.mhprl.pl/wystawy/objazdowe/23_rumunia.htm]

   

  Autorska koncepcja, wybór, układ i opracowanie: A.Kręgulec

  1925          luty 1927         luty 1927           16.02.1927, Bukareszt, Ambasador J.Szembek przed audiencją u króla Ferdynanda I

     19.05.1938, Warszawa, Patriarcha Miron Cristea Premier Rumunii podczas wizyty w Polsce        19-23.05.1938, Uroczysty bankiet w Ambasadzie Rumunii w Warszawie z okazji wizyty w Polsce Patriarchy Mirona Cristea, Premiera Rumunii        19.05.1938, Warszawa, Patriarcha Miron Cristea Premier Rumunii podczas wizyty w Polsce - po złożeniu wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza         1938, Bankiet w Ambasadzie Rumunii w Warszawie; na zdjęciu: rumuński ambasador w Polsce Richard Franassovici (trzeci od prawej) i szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Aleksander Łubieński (pierwszy od lewej)         

   31.05.1938, Bukareszt, Ambasador R.Raczyński po wręczeniu listów uwierzytelniających królowi Karolowi II; powóz z Ambasadorem opuszcza Pałac Królewski        31.05.1938, Bukareszt, Ambasador R.Raczyński przed wręczeniem listów uwierzytelniających królowi Karolowi II; Ambasador Raczyński wysiada z powozu        31.05.1938, Bukareszt, Ambasador R.Raczyński po wręczeniu listów uwierzytelniających królowi Karolowi II         31.05.1938, Bukareszt, Ambasador R.Raczyński po wręczeniu listów uwierzytelniających królowi Karolowi II

  1928         grudzień 1928 (najprawdopodobniej 1), Przyjęcie w Poselstwie Rumunii w W-wie, z okazji 10 rocznicy przyłączenia Siedmiogrodu i Bukowiny do Rumunii; od lewej Marszałek Józef Piłsudski, Minister SZ August Zalewski, poseł rumuński Carol Davila (Charles Davilla) - stoi, marszałek sejmu Ignacy Daszyński, książe Zdzisław Lubomirski, kardynał Aleksander Kakowski         24.10.1929, Minister SZ August Zalewski składa wieńce pod Łukiem Triumfalnym w Bukareszcie         28.05.1931, Warszawa, Rumuński poseł Grigore Bilciurescu składa wieniec         

   Rok 1939:

  1939, Minister SZ Rumunii Grigore Gafencu z wizytą w Polsce           1939 3          1939, Bukareszt, Dyplomaci uczestniczący w wieczorze muzycznym w Ambasadzie RP w Bukareszcie

  Wspólna polsko - rumuńska granica - 1929:

  Wspólna granica

   

   

  LATA 1918-1939

   

  Autorska koncepcja, wybór, układ i opracowanie: A.Kręgulec

   

  UWAGA!
  Fotografie wykonane w sepii znacznie zyskują na jakości po ich uprzednim powiekszeniu.

   

  Gorąco zachęcamy do oglądania zamieszczonych zdjęć!

   

   

   

  Król Rumunii Ferdynand I                 Dekret króla Ferdynanda I o ustanowieniu poselstwa Rumunii w Polsce                Przyjazd do Rumunii ambasadora Al. hr Skrzynskiego

  1922 J.Pilsudski w Rumunii - I wizyta          1922 Wojsko oddaje honory J.Pilsudskiemu - I wizyta w Rumunii         1922 J.Piłsudski z rodziną królewską w Sinaia - I wizyta w Rumunii  

  1922 J.Piłsudski w Rumunii - I wizyta J.Piłs. razem z rum. rodzina krol. Ferd.I i Maria na zamku Foisor , Sinaia 1922     1922 I wizyta J.Piłsudskiego w Rumunii   1922Wizyta min. SZ G.Narutowicza w Rumunii (drugi od lewej,a czwarty to poseł RP Al. Hr Skrzyński)

   

  1932 W-wie   1933 Titulescu       9.05.1934, Warszawa, Min.SZ J.Beck z żoną Jadwigą udają się z wizytą do Rumunii        9.05.1934, Warszawa, Min.SZ J.Beck z żoną Jadwigą udają się z wizytą do Rumunii - w pociągu     cd. 1934 w R.

  POLSKO - RUMUŃSKIE RELACJE BILATERALNE W FOTOGRAFII:

  1939 - ucieczka do Rum. a          1939 - ucieczka do Rum. - b         1939 - ucieczka do Rum. - b ang.

   

   

  1935 - Spotkanie J.Becka i N.Titulescu w Buk.          25-28.11.1936, Wizyta ministra SZ Rumunii, V. Antonescu w Polsce         25-28.11.1936, Warszawa, Józef Beck na uroczystym przyjęciu wydanym na cześć, przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce, ministra SZ Rumunii Victora Antonescu       26.06.1937, Warszawa, Wizyta w Polsce króla Rumunii Karola II i następcy tronu księcia Michała - powitanie na dworcu       26.06.1937, Warszawa, Wizyta w Polsce króla Rumunii Karola II i następcy tronu księcia Michała - przejście z dworca

  26-29VI Karol II w P.        1937 w R        czerwiec 1937, Warszawa, Bal w Pałacu Bruhl na cześć króla Rumunii Karola II i następcy tronu księcia Michała z okazji ich wizyty w Polsce        26-29IV1937, czerwiec 1937, Warszawa, Bal w Pałacu Bruhl na cześć króla Rumunii Karola II i następcy tronu księcia Michała z okazji ich wizyty w Polsce

   27.11.1937, Warszawa, Minister SZ J.Beck i jego rumuński odpowiednik V.Antonescu podpisują umowę o współpracy naukowej      26.06.1937 - czerwiec 1937 Złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez króla Rumunii Karola II i następcę tronu księcia Michał podczas wizyty w Polsce          26-29VI - 27K II w P         26-29VI1937 Karol w P

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: