close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZODKOWIE PANA PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO OSIEDLI BĄDŹ ZMARLI W RUMUNII

 • Przodkowie Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - osiadli bądź zmarli w Rumunii  

  Informacje uzyskane dzięki uprzejmości Biura Prasowego KPRP (24.04.2007 r.)

  JASIEWICZOWIE herbu Rawicz
  Rodzina pochodząca z Wielkiego Księstwa Litewskiego; jej członkowie występują w źródłach archiwalnych od XVI w.

  STANISŁAW JASIEWICZ, oficer kawalerii rosyjskiej, mąż Jadwigi Dunin-Brzezińskiej.
  Jego syn, WINCENTY ADAM, ur. 24 grudnia 1891 w Łomży, ukończył korpus kadetów w Pskowie i w Połocku, a w 1912 r. jako podporucznik kawalerii ukończył Wojskową Szkołę Kawalerii w Elizawetgradzie. W 1917 r., po przewrocie bolszewickim, wystąpił z armii rosyjskiej i wstąpił do I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1921; otrzymał order Virtuti Militari V klasy. W II Rzeczypospolitej służył w armii; był m.in. dowódcą 10. Brygady Kawalerii w Rzeszowie i zastępcą dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii w Baranowiczach; doszedł do stopnia pułkownika. Z początkiem sierpnia 1939 skierowany został na leczenie w Rumunii. Z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w wojnie obronnej 1939 r. (dokumentuje to zaświadczenie wystawione przez Ambasadę RP w Bukareszcie 1 sierpnia 1940 r.) i 27 listopada 1941 r. zmarł w Bukareszcie, gdzie został pochowany na cmentarzu katolickim.
  Poza orderem Virtuti Militari posiadał również: Krzyż Walecznych, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Niepodległości, Medal za Wojnę 1920 r., Medal Dziesięciolecia, Złoty Krzyż Zasługi, Medaille Interalliee, Komandorię Orderu Korony Rumuńskiej III Klasy.
  Żoną Wincentego Adama w 1921 r. została Kornelia Zoe Skupiewska. Miał z nią synów: Lucjana (ur. 1922), historyka i ekonomistę, zamieszkałego w Kanadzie; Stanisława (ur. 1925), technologa, zamieszkałego w Kanadzie; Marię Adama (ur. 1930), ekonomistę, zamieszkałego w Warszawie - który w 1940 r., dzięki interwencji dyplomatów rumuńskich, przedostał się z okupowanej przez Sowietów wschodniej Polski do Rumunii, do swojego dziadka.
  Ich siostrą jest matka Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jadwiga, żona Rajmunda Kaczyńskiego. A zatem Wincenty Adam Jasiewicz to dziadek Pana Lecha Kaczyńskiego, a Lucjan Skupiewski - pradziadek.

  SKUPIEWSCY herbu Belina
  Rodzina Skupiewskich (Skupieńskich) pochodzi z Mazowsza; notowana w źródłach od XVI w.

  Wg informacji, przekazanej w 1987 r. przez Ambasadę Polski w Bukareszcie, na cmentarzu katolickim w Bukareszcie pochowani są następujący przedstawiciele tej rodziny (nr grobu: U2-i-1 i 2):
  1) Józef Julian (1846-1919), powstaniec styczniowy 1863 r.
  2) Jerzy Tadeusz (1879-1911), syn Józefa Juliana.
  3) Józef Konstanty (1878-1943), jw.
  4) Lucjan Julian (1876-1949), jw.
  5) Helena, druga żona Lucjana (1880-1949).
  6) Jest tu pochowany również opisany wyżej płk Wincenty Jasiewicz, zięć Lucjana Juliana.

  JÓZEF JULIAN BELINA-SKUPIEWSKI (1846-1919), był synem N. Wołowskiej, powstańcem styczniowym. W Bukareszcie mieszkał przy Alea Blanc 50.
  Jego syn najstarszy, LUCJAN, dr medycyny, mąż Zofii z Ajdukiewiczów, był ojcem Kornelii Zoe Skupiewskiej, żony w/w Wincentego Jasiewicza. - Był on przyjacielem króla Rumunii Karola II, podobno był senatorem rumuńskim (informacja niezweryfikowana), a od lutego do kwietnia 1923 r. merem Bukaresztu. Zachowały się zdjęcia z lat 30., pokazujące Lucjana Skupiewskiego na polowaniu razem z Karolem II.
  Lucjan urodził się 8 stycznia 1876 r. w Warszawie, do Rumunii przybył jako małe dziecko. Ukończył Liceul Georghe Lazar, a następnie zapisał się na Fakultet Medycyny w Bukareszcie. Wyspecjalizował się w chirurgii, ginekologii i położnictwie. W 1902 r. uzyskał stopień doktora medycyny i chirurgii. Został wkrótce asystentem prof. Angelescu w szpitalu Filantropia. Podczas I wojny światowej, w 1916 r. organizował i kierował wszystkimi szpitalami dla rannych w rejonie Bukaresztu, pracując niemal bez wytchnienia. Po zajęciu stolicy przez Niemców wrócił do szpitalu Filantropia, kierując oddziałem chirurgii w zastępstwie prof. Juvara. Aktywnie działał w ramach organizacji „Schronisk dla ubogich położnic", porodówki założonej przy ul. Grivita, jako jej kierownik. Dzięki swoim staraniom przekształcił placówkę w szpital położniczy, po 10 latach rozszerzony do 45 miejsc. Szpital ten został zniszczony podczas bombardowania 7 maja 1944 r.
  Dr Skupiewski zmarł 10 marca 1949 r. na nowotwór kości.
  Żona jego, Zofia, była córką wybitnego polskiego malarza Tadeusza Ajdukiewicza (1852-1916).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: