close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLAK W RUMUNII

 • POLAK W RUMUNII

   

  Poniższe informacje maja jedynie charakter sygnalny.

  Szczegółowe przepisy i informacje można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych,
  na stronach usługodawców, właściwych instytucji i organizacji.

   

   

  • POBYT POWYŻEJ 90 DNI

  Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

  * zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
  * mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu ob­ciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;

  * przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

  W takich przypadkach państwa członkowskie mogą wy­magać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zare­jestro­wania się.

   

  Informacje o procedurach znaleźć można na stronie: http://igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/en/Inregistrarea-rezidentei/63

   

   

  • JĘZYK POLSKI DLA DZIECI

  Zajęcia z języka polskiego i zajęcia w języku polskim zorganizowane przez Wydział Konsularny dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa i średnia) odbywają się w siedzibie Związku Polaków w Rumunii, Bukareszt, strada Vornicul Mogoş 3, I piętro.

  Zapisy i informacje można otrzymać pod adresem jezykpolskidladzieci@gmail.com

  Zajęcia odbywają się bezpłatnie, materiały zapewnia nauczyciel prowadzący nauczanie.

   

  • facebook - Polacy w Rumunii

  https://www.facebook.com/groups/polacywrumunii/

   

  • MSZE ŚW. OBRZĄDKU RZYMSKO - KATOLICKIEGO w jęz. polskim

  W Bukareszcie msze św. w j. polskim odprawiana jest nieregularnie. Informacje o najbliższej zamieszczane są na Facebook'u.

   

  1. Bucureṣti (Bukareszt) - Biserica Bǎrǎției - Sancta Maria Gratiarum

  Adres: Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 27, sector 3, București; tel. (0040) 21 311 0809

  Godz.: 15.00

   

   

  Poza Bukaresztem msze św. w j. polskim odprawiane są regularnie w parafiach: Nowy Sołoniec, Pojana Mikuli i Plesza. W Suczawie i Kaczyce msze odprawiane są albo częściowo po polsku, albo po polsku przy okazji ważniejszych świąt. W Konstancy msze św. w j. polskim zazwyczaj raz w miesiącu.

   

  1. Soloneţu Nou (Nowy Sołoniec) - Coborârea Sfântului Duh

  Adres: Str. Principală nr. 1066, com. Cacica, 727 099 Soloneţu Nou, jud. Suceava
  Ksiądz: Stanisław Cucharec

  Msze: codziennie godz. 19.00, niedziela godz.11.00

  Informacje i transmisja mszy na żywo - http://solonetunou.ro      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  1. Poiana Micului (Pojana Mikuli) - Biserica sf. Ioan Paul al II-lea  

  Adres: 727 357 Poiana Micului, com. Mănăstirea Humorului, jud. Suceava;      

  http://www.poianamicului.ro/

  Tel.: (0040) 753 669 993

  Ksiądz: Gabriel Bucur

   

  Biserica Preasfânta Inimă a lui Isus

  Adres: Str. Ioan Paul al II-lea nr. 73, com. Mănăstirea Humorului, 727 357 - Poiana Micului,        jud. Suceava; tel. 0330/564 129; 0330/814 545

  Ksiądz: Gabriel Bucur

  Msze: codziennie godz. 18.00, niedziela godz. 11.00;

  Informacje i transmisja mszy na żywo - http://www.poianamicului.ro  

   

  1. Pleşa (Plesza) - Sfânta Ana

  Adres: Com. Mănăstirea Humorului, 727 356 Pleşa, jud. Suceava; tel.: 0330/564835
  Ksiądz: Andrei Staszkovian

  Msze: środa i sobota godz. 9.00, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek godz. 18.00

   

  1. Cacica (Kaczyka) - Adormirea Maicii Domnului

  Adres: Str. Principală nr. 869, 727 095 Cacica, jud. Suceava;

  Tel/fax: (40 230) 237 009

  Ksiądz: Anton Marandescu 

  Msze: okazjonalnie

   

  1. Suceava (Suczawa) - Sfântul Ioan Nepomuk

  Adres: Str. Vasile Bumbac nr. 5, 720003-Suceava

  Tel/fax: (0040 230) 530559; 213944

  Ksiądz: Iosif Păuleţ

  Msze: od 1.10.2016 do 1.07.2017 raz na dwa tygodnie w niedzielę o godz. 08.00

   

  1. Constanța – Sfântul Padre Pio

  Adres: Bdul Alexandru Lăpușneanu nr. 161.

  Tel.: (0040 241) 650 650              

  Msze: przeważnie druga sobota miesiąca, godz. 12.00

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: