close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA TIR

 • DLA TIR (25.09.’16)

  Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny.

  Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców i właściwych organizacji zrzeszających przewoźników.

   

  • Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe.
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie komu­nikacyjne OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe jest dla kierowców (dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym) zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy. Szczegółowe informacje o trybie odzyskiwania prawa jazdy znajdują się na stronie internetowej Ambasady RP w Bukareszcie w dziale DLA KIEROWCÓW. Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków
   o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpły­wem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat. Kierowcy powinni szczególnie uważać na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe, gdyż są one na ogół słabo oznakowane; mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy.
  • Obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów. Uwaga: dotyczy to wszystkich dróg publicznych! Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych PETROM; brak winiety pociąga za sobą kary w wysokości do 9500 RON. Wykaz aktualnych cen winiet jest dostępny na stronie Ambasady RP w Bukareszcie.
  • Należy być przygotowanym na konieczność wniesienia opłat specjalnych (ich wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju. Orientacyjne opłaty za przeprawy promowe Calafat-Vidin i Bechet-Oriahovo: samochody ciężarowe i autokary 58 €, autokary z przyczepą
   i TIR-y 92 €. Opłaty portowe w powyższych miejscowościach: samochody osobowe 7 €, mikrobusy i autokary 11 €, TIR-y 13 €. Opłaty mostowe na przejściach Giurgiu-Ruse i Calafat-Vidin wynoszą: 6 € samochody osobowe, 12 € mikrobusy, 25 € autokary i 25-37 € samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Giurgeni-Vadu Oii wynoszą: 5 RON motocykle,
   9 RON samochody osobowe, 20 RON mikrobusy, 34 RON autokary i 34-49 RON samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Fetesti-Cernavoda: 49-71 RON samochody ciężarowe.
  • Wysokość i zakres innych opłat wjazdowych i wyjaz­dowych ustalają władze lokalne, np.
   w Giurgiu okresowo obowiązuje opłata tranzytowa dla samochodów ciężarowych.
  • Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone fur­man­ki i rowerzyści.
   Na pasach ruchu parkowane są nieoświetlo­ne pojazdy. Na terenach wiejskich drogami przemieszcza się na pastwiska bydło, często samopas. W razie awarii lub uszkodzenia samochodu trzeba się liczyć ze znacz­nymi trudnościami w uzyskaniu wyspecjalizowanej pomocy tech­nicznej (brak części zamiennych, wysokie ceny usług nie idące w parze z ich jakością).
  • BEZPIECZEŃSTWO. Nie występuje szczególne zagrożenie prze­stępczością. Należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, środ­ki komunikacji miejskiej itp.), gdzie często zdarzają się kradzieże kieszonkowe dokonywane także przez dzieci, oraz na obwod­nicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejo­wych. Odnotowuje się kradzieże towarów przewożonych trans­portem samochodowym. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty
   ze znalezieniem tłu­maczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.
  • W razie WYPADKU/AWARII kierowca/właściciel firmy/dyspozytor powinien skontaktować się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy
   (np. firmę z która współpracuje/z której usług można korzystać).
  • W razie WYPADKU/AWARII sugerujemy NIE podpisywać faktur/dokumentów jeśli przyjedzie niewzywany autoserwis/pomoc drogowa! NIE należy ulegać naciskom.
  • W razie WYPADKU/AWARII sugerujemy sfotografować/sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ew. świadków/służb drogowych, znaki drogowe miejsca wypadku itp.

   

  WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BUKARESZCIE

  • NIE działa w sprawach zaistniałych poza granicami Rumunii.
  • NIE MOŻE kwestionować decyzji służb granicznych i policji.
  • NIE MOŻE kwestionować wiarygodności ważenia dokonanego na granicach lub wagą mobilną.
  • NIE negocjuje w imieniu kierowcy/przewoźnika wysokości opłat i mandatów.
  • NIE MOŻE zapłacić mandatów i opłat.
  • NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie mandatów i opłat.
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy służbami granicznymi/policją
   a kierowcą/pracownikiem firmy przewozowej.
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy kierowcą/firmą spedycyjną a np. odbiorcą towaru.
  • NIE wskazuje serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.
  • NIE zamawia usług serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: