close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA KIEROWCÓW

 • INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

  Poniższe informacje maja jedynie charakter sygnalny i nie są źródłem prawa.

  Szczegółowe przepisy można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych, na stronach usługodawców i właściwych instytucji.

   

  W Rumunii

  • Posiadanie Międzynarodowego prawa jazdy nie jest obowiązkowe.
  • Obowiązkiem jest posiadanie ubezpieczenia komu­nikacyjnego OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnie dotkliwe jest dla kierowców (dopuszczone rumuńskim prawem wewnętrznym) zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy (informacje o trybie odzyskiwania prawa jazdy znajdują się na stronie internetowej Ambasady w dziale „Informacje konsularne").
  • Ograniczenie prędkości:

  - w terenie zabudowanym – do 50 km/h

  - na drogach jednojezdniowych – do 90 km/h

  - na drogach krajowych i tzw. europejskich – do 100 km/h

  - na autostradach – do 130 km/h

  • Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez kierowcę podczas jazdy. Wyjątkiem jest używanie systemu głośnomówiącego/słuchawki.
  • Rumuńska policja drogowa jest bardzo rygorystyczna. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Za złamanie przepisów ruchu drogowego grożą nie tylko wysokie mandaty, lecz także - coraz częściej stosowane - kary polegające na zatrzymaniu prawa jazdy na czas określony. Trzeba się liczyć z możliwością, że np. za przekroczenie linii ciągłej albo przekroczenie dozwolonej prędkości grozi zabranie prawa jazdy na okres 30, 60 lub 90 dni.

  ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY. Procedura jest długotrwała. Po zatrzymaniu prawa jazdy można podróżować po Rumunii na podstawie tzw. „dovada”, czyli dokumentu zastępczego ważnego dwa tygodnie. Zatrzymane prawo jazdy przesyłane jest do Komendy Głównej Policji w Bukareszcie, stamtąd do Wydziału  Konsularnego Ambasady, następnie  zaś do urzędu w Polsce, który dokument wydał. Postępowanie to powoduje, że kierowca pozbawiony zostaje prawa jazdy na okres do ok. 2 – 3 miesięcy.

  Możliwy jest osobisty odbiór zatrzymanego prawa jazdy. Po zatrzymaniu prawa jazdy przez funkcjonariuszy rumuńskiej policji drogowej możliwe jest osobiste odebranie dokumentu przed opuszczeniem terytorium Rumunii w ciągu 15 dni od dnia zatrzymania.

  Dokumenty niezbędne do odbioru prawa jazdy z policji:

  1) Declaratie (oświadczenie notarialne zawierające zobowiązanie do opuszczenia swoim pojazdem terytorium Rumunii w ciągu 24 godzin od dnia odebrania dokumentu oraz zobowiązanie do nieprowadzenia pojazdu w Rumunii przez okres, na jaki nałożona została kara)

  2) Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu

  3) Kserokopia protokołu policyjnego (proces verbal). Najlepiej jest zrobić kserokopie wszystkich dokumentów otrzymanych podczas interwencji policji drogowej.

  4) Kserokopia pokwitowania opłacenia mandatu.

  5) Podanie do komendanta policji (sporządzone w jęz. rumuńskim bezpośrednio
  na komendzie policji).

  Oświadczenie notarialne powinno być sporządzone w jęz. rumuńskim przez notariusza
  w obecności tłumacza przysięgłego z języka zrozumiałego dla uczestnika czynności (notariusz dokonujący poświadczenia musi mieć pewność, że uczestnik zna treść dokumentu, który podpisuje). Oświadczenie może być także sporządzone w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bukareszcie. Treść dokumentu jest tłumaczona uczestnikowi  czynności przez tłumacza konsulatu. Opłatę w gotówce (równowartość 30,-Euro w lejach rumuńskich) pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu osoby składającej deklarację.

  • Dla podróżujących samochodami obowiązkowe jest wykupywanie opłaty drogowej (Rovinieta). Najlepiej wykupić opłate na przejściu granicznym, np. Na stacji benzynowej. Przy zakupie wydawane jest jedynie potwierdzenie opłaty. Dane pojazdu rejestrowane
   są w elektronicznej bazie danych. Uwaga: dotyczy to wszystkich dróg publicznych! Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych PETROM. Brak winiety pociąga za sobą kary w wysokości do 9500,- RON. Aktualne ceny winiet są dostępne np. na stronie Ambasady.
  • Podróżujący samochodami powinni być przygotowani również na konieczność wniesienia opłat specjalnych (wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju. Orientacyjne opłaty za przeprawy promowe Calafat - Vidin i Bechet - Oriahovo: samo­chody osobowe 23 €, mikrobusy 46 €, mikrobusy z przyczepą 60 €, samochody ciężarowe i autokary 58 €, autokary z przyczepą i TIR 92 €. Opłaty portowe w powyższych miejscowościach: samochody osobowe 7 €, mikrobusy i autokary 11 €, TIR-y 13 €. Opłaty mostowe
   na przejściach Giurgiu - Ruse i Calafat - Vidin wynoszą: 6 € samochody osobowe, 12 € mikrobusy, 25 € autokary i 25-37 € samochody ciężarowe. Opłaty mostowe na przejściu Giurgeni - Vadu Oii wynoszą: 5 RON motocykle, 11 RON samochody osobowe, 20 RON mikrobusy, 34 RON autokary i 34-49 RON samochody ciężarowe. Opłaty mostowe
   na przejściu Fetesti - Cernavoda: 8 RON motocykle, 11 RON samochody osobowe, 37 RON mikrobusy, 49 RON autokary i 49-71 RON samochody ciężarowe.
  • Wysokość i zakres innych opłat wjazdowych i wyjaz­dowych ustalają władze lokalne,
   np. w Giurgiu okresowo obowiązuje opłata tranzytowa dla samochodów ciężarowych.
  • Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, pod wpływem środków odurzających lub leków o podobnym działaniu jest zabronione. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,8 promila (co odpowiada 0,4 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu) lub pozostaje on pod wpły­wem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu, podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat.
  • Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu zagrożone jest kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pozostałych przypadkach zagorzone jest karą pozbawienia wolności od 1 do 5 lat.
  • Obowiązkowe jest posiadanie gasnicy smochodowej i dwóch trójkątów ostrzegawczych.
   W pojazdach o masie całkowitej do 3,5 tony obowiązkowe jest posiadanie kamizelki odblaskowej i zakładanie jej  w przypadku awarii.
  • Stan tech­niczny rumuńskich dróg stopniowo poprawia się. W wielu miejscach występują lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi (informacje o utrudnieniach znajdują się na stronie Ambasady).
  • Fotelik samochodowy dla dzieci. Zgodnie z Kodeksem Drogowym, fotelik jest obowiązkowy w przypadku dzieci niższych niż 135 cm. Dzieci o wzroście od 135 do 150 cm mogą nie mieć fotelika/podstawki pod warunkiem, że są zapięte pasami, które nie przechodzą na wysokości szyi lub twarzy. Można dziecko przewozić w specjalnym foteliku przeznaczonym na przednie siedzenie, na którym dziecko siedzi tyłem do kierunku jazdy, pod warunkiem że poduszka powietrzna jest przełączona w stan nieaktywny. Ogólnie dostępne materiały nie określają wieku dziecka przewożonego w foteliku.
  • Kierowcy powinni szczególnie uważać na odcinkach, gdzie prowadzone są roboty drogowe, gdyż są one na ogół słabo oznakowane; mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu
   w ciągu dnia i zagrożenie w nocy.
  • Podróżo­wanie po zmroku wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone fur­man­ki i rowerzyści. Na pasach ruchu parkowane są nieoświetlo­ne pojazdy. Na terenach wiejskich drogami przemieszcza się bydło, często samopas.
  • Trasa transfogarska. Aktualizowane informacje oficjalne o trasie transfogaraskiej zamieszczane są (w języku rumuńskim) na stronie Dyrekcja Dróg Krajowych w Rumunii (CNAIR) - należy wpisać w wyszukiwarce „transfagarasan” http://www.cnadnr.ro/ro/comunicare/comunicate-de-presa

  Sugerujemy sprawdzanie wiadomości zamieszczanych na ww. stronie, ew. kontakt telefoniczny z Dyrekcja Dróg Krajowych w Rumunii.

  • W razie wypadku samochodowego należy wezwać policję (telefon 112). Jeśli doszło
   do niewielkich szkód nie jest to konieczne, jednak strony muszą zgłosić zdarzenie w ciągu 24 godzin w firmie ubezpieczającej sprawcę i podpisac protokół wypadku. Jeśli uczestnicy zdarzenia nie dojdą do porozmienia, kto jest winny wypadkowi należy sprawę zgłosić w ciągu 24 godzin właściwej jednostce policji. 
  • W razie awarii/uszkodzenia samochodu trzeba się liczyć ze znacz­nymi trudnościami
   w uzyskaniu wyspecjalizowanej pomocy tech­nicznej (brak części zamiennych, wysokie ceny usług nie idące w parze z ich jakością).
  • W razie WYPADKU/AWARII kierowca/właściciel samochodu powinien skontaktować
   się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy
   (np. firmę z która współpracuje/z której usług można korzystać).
  • W razie WYPADKU/AWARII sugerujemy NIE podpisywać faktur/dokumentów jeśli przyjedzie niewzywany autoserwis/pomoc drogowa! NIE należy ulegać naciskom.
  • W razie WYPADKU/AWARII sugerujemy sfotografować/sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ew. świadków/służb drogowych, znaki drogowe miejsca wypadku itp.

  WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BUKARESZCIE

  • NIE działa w sprawach zaistniałych poza granicami Rumunii.
  • NIE MOŻE kwestionować decyzji służb granicznych i policji.
  • NIE MOŻE kwestionować wiarygodności ważenia dokonanego na granicach lub wagą mobilną.
  • NIE negocjuje w imieniu kierowcy/przewoźnika wysokości opłat i mandatów.
  • NIE MOŻE zapłacić mandatów i opłat.
  • NIE UDZIELA pożyczek na opłacenie mandatów i opłat.
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy służbami granicznymi/policją
   a kierowcą/pracownikiem firmy przewozowej.
  • NIE pośredniczy w rozmowach pomiędzy kierowcą/firmą spedycyjną a np. odbiorcą towaru.
  • NIE wskazuje serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.
  • NIE zamawia usług serwisów obsługi samochodów/pomocy drogowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: