close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 września 2018

  W bukaresztańskim szczycie Inicjatywy Trójmorza udział wzięli w dniu 17 września br. Prezydent RP Andrzej Duda, a w dniu 18 września br. Premier Mateusz Morawiecki.

  W dniu 17 września br. Prezydent A. Duda wziął udział w prezydenckim panelu „Inicjatywa Trójmorza w kontekście wyzwań międzynarodowych”, w ramach którego podpisano kluczowe dokumenty umożliwiające rozwój inicjatywy, tj. list intencyjny w sprawie powołania Funduszu Trójmorza, deklarację powstania sieci izb przemysłowo-handlowych krajów IT oraz powołania Rady Biznesu Państw Trójmorza.

   

  W swoim wystąpieniu podczas panelu dyskusyjnego Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że o tożsamości Inicjatywy Trójmorza decydują europejskość i transatlantyckość. - Jesteśmy tu dzisiaj, bo jesteśmy częścią UE i NATO (…). Dlatego nie wyobrażam sobie, aby Trójmorze mogło działać poza tymi granicami, ani tym bardziej wbrew tym organizacjom i ich wartościom – mówił. Andrzej Duda zauważył, że wyrazem relacji opartych o współpracę IT i UE jest obecność szefów największych instytucji finansowych w Europie i na świecie — Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a także szefa Komisji Europejskiej i unijnych komisarzy sektorowych. Z zadowoleniem zaznaczył, że Trójmorze jest dla Ameryki strategicznym narzędziem budowania relacji z Europą Środkową. - Świadczy o tym nie tylko wysoka i wciąż rosnąca aktywność amerykańskiego biznesu w obszarze Trójmorza, ale także zainteresowanie i poparcie władz amerykańskich dla idei trójmorskiej – mówił Andrzej Duda i dodał, że wielokrotnie miał okazję przekonać się o tym w trakcie rozmów z amerykańskimi przedsiębiorcami. Odnosząc się do dwóch dokumentów, których podpisanie stanowiło zwieńczenie panelu - Wspólnej Deklaracji o powołaniu sieci izb handlowych Trójmorza wraz z jego Radą Biznesową oraz Listu intencyjnego dotyczącego powołania Funduszu Trójmorza – Prezydent podkreślał, że członkom Trójmorza uda się dzięki nim wzmocnić proces modernizacji Europy Środkowej. - Uczynimy to w sposób oddolny, punktowy, skupiając się na kolejnych stadiach budowy poszczególnych inwestycji – mówił. Prezydent zauważył, że Inicjatywa Trójmorza znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie współpracy. - Chcemy być i jesteśmy politycznymi praktykami, współtwórcami sprawczej i podmiotowej Europy Środkowej. Dlatego współpracę regionalną  wzbogacamy o nowe komponenty i nowe instrumenty realizacji – mówił Andrzej Duda, podkreślając jednocześnie, że po okresie konsultacji i wymiany doświadczeń, nadszedł czas na „fazę wykonawczą” projektu.

   

  (Wystąpienie Prezydenta RP A. Dudy: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,523,wystapienie-prezydenta-podczas-forum-biznesowego-trojmorza.html)

   

  * * *

   

  W dniu 18 września br. Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wystąpieniu, że „Inicjatywa Trójmorza tworzy historię”. „Jesteśmy w punkcie zwrotnym, przechodzimy od fazy koncepcyjnej, wypracowywania strategii, do fazy praktycznej, czyli wdrażania projektów” – powiedział premier po zakończeniu III szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie.

   

  Mamy już wypracowanych i uzgodnionych między sobą w ramach 12 krajów Trójmorza około 70 projektów” – mówił szef polskiego rządu, który wziął udział w sesji plenarnej dotyczącej współpracy państw Inicjatywy. Jak zapewnił, „są to konkretne rozwiązania o charakterze połączeń gazowych, komunikacyjnych, w obszarze cyberbezpieczeństwa i gospodarki cyfrowej”.

  Współpraca państw Inicjatywy Trójmorza w sferze energetyki Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział stworzenie nowej platformy współpracy „na bazie połączeń komunikacyjnych, ale także nowych rozwiązań energetycznych”. Jak mówił, „już dziś budujemy nowe interkolektory między Polską - Słowacją, Słowacją - Węgrami, Węgrami - Rumunią, rozmawiamy o rzeczywistej możliwości zróżnicowania dostaw gazu z różnych źródeł”. W tym kontekście szef polskiego rządu wyraził niepokój i brak zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił, że gazociąg Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami „to nie jest dywersyfikacja, ale dalsza monopolizacja”.

   

  Temat gazociągu Nord Stream 2 premier Mateusz Morawiecki poruszył także podczas rozmowy z sekretarzem ds. energii USA Rickiem Perry'm, który wziął udział w szczycie. „Rozmawiałem o tym, jak ważne jest doprowadzenie do faktycznej dywersyfikacji, uniezależniania całej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, od rosyjskiego gazu, temu też mają służyć inicjatywy Trójmorza” – mówił.  „W przypadku transportu akceptujemy to, jak ważne jest odtworzenie połączeń Północ-Południe, takich jak droga Via Carpatia, która jest priorytetem dla obecnego rządu” – mówił Prezes Rady Ministrów. Podkreślił także, że „dzięki drodze Via Baltica zwiększymy możliwości handlowe i inwestycyjne między krajami Trójmorza”.

   

  Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, iż jednym z tematów sesji plenarnej podczas szczytu w Bukareszcie były bezpieczeństwo w zakresie gospodarki cyfrowej oraz ryzyka związane z atakami hybrydowymi. Zwrócił uwagę, że w tej kwestii Polska pracuje nad nowoczesnymi rozwiązaniami, ale ważna jest też współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza.

  Mówiliśmy dużo o tym, jak ważna jest budowa spójnej polityki. To było dzisiaj bardzo widoczne, że 12 krajów sygnatariuszy i uczestników Inicjatywy Tójmorza zacieśnia swoje więzy, ale jest to robione w pełnej spójności i zgodzie w ramach rodziny państw Unii Europejskiej” – zaznaczył premier.

   

  Szef rządu zwrócił także uwagę na potrzebę budowę relacji transatlantyckich, „umacnianie przez kraje Trójmorza współpracy Europy i USA jest kluczem do utrzymania pokoju, wzmocnienia demokracji oraz poprawy perspektyw inwestycyjnych, handlowych i gospodarczych”.

   

  Fundusz Inicjatywy Trójmorza „to bardzo ważny krok” – mówił premier wspominając o podpisanym podczas szczytu w Bukareszcie liście intencyjnym ws. utworzenia Funduszu Inicjatywy Trójmorza. „Zwielokrotnienie funduszy poprzez utworzenie Funduszu Trójmorza może przynieść tylko dobre rozwiązania i propozycje dla utrwalenia naszej inicjatywy” – podkreślił.

  Fundusz ma być instrumentem finansowym, którego celem będzie poszukiwanie nowych środków finansowych na priorytetowe inwestycje infrastrukturalne Inicjatywy Trójmorza. Podstawowym źródłem finansowania mają być wkłady narodowe poszczególnych państw, a udziałowcami banki rozwoju krajów uczestniczących.

  Na zakończenie premier Mateusz Morawiecki podkreślił, „bardzo się cieszę, że zrobiliśmy dziś milowy krok na drodze do umocnienia tego sojuszu w ramach naszej Inicjatywy Trójmorza”.

   

  Pod koniec wizyty w Bukareszcie premier spotkał się z szefową rumuńskiego rządu Vasilicą-Vioricą Dancilą. Premierzy omówili kwestie dwustronne, sprawy z bieżącej agendy unijnej, współpracę regionalną i wspólne priorytety z obszaru polityki bezpieczeństwa.

   

   

  W ramach szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie przyjęto katalog priorytetów inwestycyjnych Trójmorza, którymi kraje członkowskie chcą zainteresować inwestorów zewnętrznych. Wśród polskich propozycji znalazły się m.in. Via Carpatia, Via Baltica oraz wodna droga śródlądowa oparta o Odrę.

   

  W tym roku w szczycie Trójmorza po raz pierwszy udział wzięli jako zewnętrzni partnerzy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, szefowie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. W drugim dniu spotkanie w Bukareszcie udział wziął również amerykański sekretarz energii Rick Perry.  

   

  Źródło: prezydent.gov.pl, premier.gov.pl

  przydent duda_12
  prezydentDuda9
  prezydent_Duda4
  prezydent Duda12
  prezydent AD
  dwnld1459157165
  prezydent_Duda8
  premier_spotkanie z premier VD
  premier_spotkanie z premier Rumunii Dancilą
  premier_spotkanie z premier RO 22
  premier_plenarne21
  premier_Plenarne
  premier_konferencja3
  premier_konferencja2
  premier_konferencja
  premier_ family photo
  permier_1_99

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: