close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • GOSPODARKA RUMUŃSKA

 • 1. Informacje ogólne

   

  1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki urzędowe.

  Położenie geograficzne: Rumunia to kraj położony w południowo-wschodniej Europie, u nasady Półwyspu Bałkańskiego, stąd często kwalifikowany jest jako przynależący do Bałkanów. Rozciąga się na terytorium 237,5 tys. km kw. pomiędzy 20°15´44´´ a 29°41´24´´ dł. geogr. wschodniej i 43°37´07´´ a 48°15´06´´ szer. geogr. północnej. Rozpiętość Rumunii w kierunku południkowym wynosi 510 km, a w kierunku równoleżnikowym - 725 km.

  Rumunia jest krajem karpackim, naddunajskim, z dostępem do Morza Czarnego.  Ukształtowanie terenu jest urozmaicone, głównym jego elementem jest łańcuch górski - 3/4 powierzchni Karpat znajduje się na terytorium Rumunii. Grzbiet Karpat tworzy wyraźny łuk, wygięty w kierunku południowo-wschodnim, przecinający cały kraj z północy na południowy-zachód. To Karpaty decydują o podziale Rumunii na podstawowe krainy historyczno-geograficzne: Mołdawię (pn.-wsch.), Wołoszczyznę (pd.-zach.) i Siedmiogród /Transylwanię (cent. i pn.), wyróżnia się także Banat (pn.-zach.) i Dobrudżę (ujście Dunaju, pd.-wsch.).

  Obszar: Rumunia zajmuje obszar 237,5 tys. km2, graniczy z pięcioma krajami: od południa z Bułgarią (631,3 km), od południowego-zachodu z Serbią (546,4 km), od zachodu z Węgrami (448 km), zaś od północy i wschodu z Ukrainą (649,4 km) i Mołdawią (681,3 km).   Terytorium Rumunii ma kształt wyjątkowo regularny i zwarty, a jej granice o łącznej długości 3152,9 km w dużej części są naturalne. Na południu granicę w większości stanowi Dunaj, na północy częściowo Karpaty, na wschodzie rzeka Prut, a 245 km granicy południowo-wschodniej to wybrzeże Morza Czarnego.

  Ludność: Wyniki spisu powszechnego z 2011 r. wykazały, że populacja spadła w przeciągu dekady z blisko 22 mln osób w 2001 roku do 19 mln w 2011. Za jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy uznaje się emigrację zarobkową, gł. do Włoch i Hiszpanii.

  Około 12% ludności stanowią mniejszości narodowe. Najsilniejszą z nich są Węgrzy (6,5%). Zamieszkują oni tereny uprzednio należące do Węgier – czyli Siedmiogród. Pozostałe główne mniejszości stanowią: Romowie (3,3%), Ukraińcy, Niemcy, Turcy, Rosjanie-Lipowanie i Tatarzy. W regionie Bukowiny żyje także grupa Rumunów polskiego pochodzenia (ok. 3,5 tys. osób). Po wstąpieniu Rumunii do UE o obywatelstwo rumuńskie stara się znaczna liczba obywateli sąsiedniej Mołdawii (ok. 100 tys. osób)

  Największe skupiska Rumunów poza krajem znajdują się we Włoszech i w Hiszpanii (szacunki mówią o 1 – 2 mln).

  Język urzędowy: Językiem urzędowym jest rumuński. Jest to język romański, ukształtowany na podstawach łaciny i języka Geto-Daków, zamieszkujących te tereny w chwili podboju przez Rzymian . W niektórych rejonach Rumunii węgierski stanowi drugi język urzędowy.

  Stolicą Rumunii jest Bukareszt.

   

  1.2. Warunki klimatyczne.

  Rumunia ma umiarkowany klimat kontynentalny, o czterech zróżnicowanych porach roku. Tak zwany „efekt cieplarniany” coraz bardziej wpływa na zniwelowanie różnic klimatycznych na terenach pomiędzy Karpatami i Dunajem i ograniczenie pór roku do dwóch – lata i zimy. Lata bywają gorące, ze średnimi temperaturami 24 - 26°C; temperatura może dochodzić do 40°C. Zimy są krótsze i  łagodniejsze niż w Polsce, bywają śnieżne, a w rejonach górskich temperatura spada poniżej - 20°C,. Coraz częściej Rumunia nawiedzana jest przez takie anomalie pogodowe jak: powodzie po gwałtownych opadach, susze,  szczególnie na południu i wschodzie kraju, gwałtowne mrozy w centrum nawet do – 30°C. Opady są najobfitsze w maju i w czerwcu; średnia krajowa to 640 mm rocznie. W Karpatach średnia ta wynosi 1400 mm, na równinach – 500 mm, w Muntenii, Dobrudży i w południowej części Wyżyny Mołdawskiej – 400 mm. Najmniej opadów odnotowuje się w rejonie delty Dunaju (unikalny na skalę europejską ekosystem) – zaledwie 380 mm rocznie.

   

  1.3. Główne bogactwa naturalne.

  W Rumunii występują liczne bogactwa mineralne: ropa naftowa (udokumentowane zasoby – 54,8 mln t zostaną wyczerpane w przeciągu kilkunastu lat przy rocznym wydobyciu na poziomie 4-4,5 mln t; złoża geologiczne szacowane są na 2 mld t), gaz ziemny (roczne wydobycie na poziomie 10,5-11 mld m3; szacuje się, że zasoby potwierdzone zostaną wyczerpane w przeciągu 10 lat), węgiel brunatny (zasoby eksploatacyjne – 3,29 mld t) i kamienny (złoża eksploatacyjne ocenia się na 600 mln ton), mangan, żelazo, miedź, sól kamienna, cynk i ołów, złoto. Głównym obszarem ich występowania jest Wyżyna Siedmiogrodzka i region Karpat. Według dostępnych szacunkowych ocen w Rumunii mogą występować złoża gazu łupkowego, zasoby pozostają jednak nierozpoznane. Rząd V. Ponty w grudniu 2012 r. zniósł nieformalne moratorium na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego (które obowiązywało od maja 2012 r.). W lutym 2015 r. amerykański koncern Chevron - posiadający koncesje poszukiwawcze w regionie Dobrudży i województwie Vaslui (przeprowadzono odwierty i analizy łupków w okolicy Pungeşti) – ogłosił jednak decyzję o wycofaniu się z projektu poszukiwania gazu łupkowego w Rumunii. Niezależność energetyczna kraju jest jednym ze strategicznych celów rumuńskiego rządu, w dążeniu do jej osiągnięcia gabinet Ponty szczególnie liczy na wykorzystanie zasobów węglowodorów z Morza Czarnego. W latach 2010-2011 Rumunia przyznała koncesje na poszukiwanie ropy i gazu na szelfie Morza Czarnego. Konsorcjum OMV Petrom-ExxonMobil, które jako pierwsze, w lutym 2012 r.,  rozpoczęło wiercenia poszukiwawcze węglowodorów na rumuńskim szelfie Morza Czarnego – poinformowało o odkryciu znaczących zasobów gazu ziemnego (wstępne oceny wskazują na zasobność złoża Domino-1/Neptun offshore bloc na poziomie 42-84 mld m3; precyzyjne oszacowanie zdolności produkcyjnych złoża wymagać będzie jednak długotrwałych prac badawczych).

  W różnych częściach rumuńskich Karpat eksploatowanych jest wiele kopalni (odkrywkowych, odwiertów, rzadziej głębinowych). W Karpatach Wschodnich, w górach Marmaroskich (okolice Baia Borşa) eksploatowane są rudy miedzi, cynku i ołowiu, a na południowo-wschodnich stokach gór Rodniańskich, w Rodna Veche - piryt. W górach Guţii  (okolice Baia Sprie) wydobywa się rudy cynku, ołowiu a także pewne ilości złota. W dolinie Bystrzycy (okolice Iacobeni i Vatra Dornei) oraz w pobliskich Kelimenach wydobywa się rudy manganu (kopalnia odkrywkowa na stokach szczytu Pietrosul). Niedaleko Bălan w Górach Hăsmaş wydobywa się rudy miedzi. W Subkarpatach Mołdawskich w rejonie doliny Trotus oraz koło Bacău wydobywa się ropę naftową, sól kamienną oraz węgiel brunatny (Comăneşti). Na północ od Ploieşti, u wylotu doliny Prahova eksploatowane są największe w Rumunii i jedne z największych w Europie złoża ropy naftowej. Głównym zagłębiem górniczym Karpat Południowych jest rejon górnej części doliny rzeki Jiu (okolice Petroşani czy Vulcan, Lupeni), gdzie wydobywa się węgiel kamienny. W 2012 r. Rumunia podjęła decyzję o zamknięciu trzech kopalń węgla kamiennego uznanych za niekonkurencyjne.
  Pierwsza kopalnia Petrila zostanie zamknięta do końca 2015 r., dwie pozostałe - Uricani i Paroşeni – do końca 2017 r. Obecnie władze rumuńskie są w trakcie wdrażania planu zamknięcia kopalń zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Natomiast w dolinie Cerna na południe od Hunedoara w górach Poiana Ruscă eksploatuje się złoża rud cynku, ołowiu i pirytu, a bardziej na zachód - żelaza. Kolejnym zagłębiem górniczym, na zachodnim skraju Karpat Południowych są góry Banackie. Wydobywa się tu rudy żelaza (Ocna de Fier i rejon Gór Aninei). Góry Zachodnie, a zwłaszcza ich część południowo-wschodnia są bogate w rudy cynku i ołowiu, rtęci a także złota (Zlatna i Gura Barza). W północnej ich części oraz na Wyżynie Samoszu eksploatuje się boksyty. Podstawowym surowcem wydobywanym na obszarze Wyżyny Siedmiogrodzkiej jest gaz ziemny. Jego główne pokłady znajdują się w okolicy Mediaş i Saroş. Należy też wspomnieć o eksploatacji źródeł mineralnych – uznawanych za najlepsze w Europie, których w Karpatach rumuńskich jest znaczna ilość, najwięcej we wschodnim Siedmiogrodzie, w rejonie Gór Harghita.

  Pomimo posiadania złóż ropy naftowej, jej produkcja nie jest wystarczająca do pokrycia całości krajowego zapotrzebowania. W rezultacie Rumunia jest importerem netto tego surowca (w 2014 r. import stanowił 63% wewnętrznej konsumpcji). Niższy jest udział importu w przypadku gazu ziemnego (w 2014 r. odnotowano rekordowo niski poziom importu gazu – który pokrył 8% wewnętrznej konsumpcji). Rumunia posiada także zasoby uranu, które są wykorzystywane w dwóch obecnie działających blokach elektrowni atomowej Cernavodă.

   

  1.4 System walutowy, kurs i wymiana.

  Walutą rumuńską jest lej (RON). Rumunia ma płynny kurs walutowy, bank centralny interweniuje na rynku walutowym – nie podając do publicznej wiadomości dat i skali interwencji. W 2014 r. średni kurs wymiany RON/EUR wyniósł 4,4446 (na koniec 2014 r. kurs RON/EUR wynosił 4,4821). Wymiany można dokonać w bankach i w kantorach. Kantory walutowe zazwyczaj nie stosują prowizji od transakcji. Różnica kursu kupna i kursu sprzedaży w kantorach waha się do kilku do kilkunastu lei na każde wymieniane 100 EUR. Spread zależny jest w dużej mierze od pory dnia i tygodnia: rośnie w dni wolne oraz wieczorami.

   

   

   

  Kurs wymiany

  2008

  2009

  2010

  2011

   2012

  2013

  2014

  luty 2015

  RON/USD

  (średnio)

  2,5189

  3,0493

  3,1779

  3,0486

  3,4682

   

  3,3279

  3,3492

  3,9017

  RON/EUR

  (średnio)

  3,6827

  4,2373

  4,2099

  4,2379

  4,4560

   

  4,4190

  4,4446

  4,4320

   

   

  1.5. Religia.

  Tradycyjnie dominującym wyznaniem ludności rumuńskiej jest religia prawosławna (rumuński kościół autokefaliczny - metropolia w Bukareszcie). Utożsamia się z nią ponad 80% ludności. Na drugim miejscu jest  protestantyzm ok. 6,8%, na trzecim wyznanie rzymsko-katolickie ok. 6% (w większości Niemcy, część Węgrów - głównie Seklerzy - oraz Polonia).  Kościół ewangelicko-reformowany (kalwiński) jest mocno osadzony w tradycji historycznej ludności węgierskiej, obecny w Siedmiogrodzie. Również z przesłanek historycznych wynika, że pewna część rumuńskiej ludności Siedmiogrodu należy do odradzającego się obecnie kościoła greko-katolickiego (unickiego). Muzułmanami są mieszkający w Dobrudży Turcy i Tatarzy – największy meczet znajduje się w Konstancy.

   

  1.6. Infrastruktura transportowa.

  Aktualnie w Rumunii jest ponad 10,7 tys. km linii kolejowych. Większość z linii głównych jest zelektryfikowana, choć inwestycje te zostały zrealizowane dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Jeszcze w połowie lat 70-tych zelektryfikowane były tylko odcinki z Bukaresztu przez Ploieşti do Braszowa oraz w okolicach Timiszoary. W przewozach dominowała trakcja spalinowa w oparciu o własne zasoby ropy naftowej. Dopiero gdy w latach 80’ rząd komunistyczny przeznaczył większość wydobywanej ropy na spłatę zadłużenia zagranicznego, zaczęto intensywniej elektryfikować kolej w celu zaoszczędzenia tego surowca.

  Sieć dróg publicznych wynosi 84.185 km, z czego część odcinków o charakterze lokalnym to nieasfaltowane drogi bite i szutrowe. Od grudnia 2014r.  znajdują się w użytku 689 km autostrad. W ramach projektu autostrady A1, łączącej Bukareszt z graniczną miejscowością Nădlac, przez Piteşti, Sibiu, Deva, Timiszoarę i Arad (576 km) zrealizowano 7 odcinków o łącznej długości 347 km: Bukareszt – Piteşti, Selimbar – Sura Mică (obwodnica Sibiu) - Sălişte, Silistea – Cunta, Cunţa – Deva (Soimuş); Traian Vuia – Balinţ (obwodnica Lugoj), Timiszoara – Arad, Arad – Pecica, Pecica - Nadlac. Ukończono budowę autostrady A2 z Bukaresztu do Konstancy o długości 202 km. W realizacji jest także projekt Autostrady A3, łączącej Bukareszt z graniczną miejscowością Borş przez Braszów i Oradeę (584 km). Dotychczas ukończono 107 km tej autostrady - odcinek Bukareszt – Ploieşti o długości 56 km i odcinek o długości 51km pomiędzy Câmpia Turzii i Gilău. W 2013 r. ukończono część autostrady A4 – odcinek pomiędzy miejscowościami Ovidiu i Agigea (obwodnica Konstancy) o długości 21,8 km. W 2013r. oddano również do użytku 11-kilometrowy odcinek autostrady A6, która ma połączyć miejscowość Lugoj (gdzie zaczyna się Autostrada A1) z miejscowością Calafat (gdzie został zbudowany most do bułgarskiego Widynia) przez Krajowę, Drobeta Turnu Severin. Jest także kilka odcinków dwupasmowych dróg szybkiego ruchu (np. z Bukaresztu do Ploieşti oraz fragment szosy w stronę Giurgiu, dojazdowe odcinki do Klużu, Sibiu i Braszowa). Drogi w Rumunii dzielą się na cztery kategorie: międzynarodowe - E, krajowe - DN (Drum Naţional), wojewódzkie - DJ (Drum Judeţean) i gminne - DC (Drum Comunal).

  Główne przejścia graniczne - granica z Węgrami: Arad CURTICI (pociągi), Arad NǍDLAC (samochody), Bihor SALONTA (pociągi, samochody), Bihor BORŞ (samochody), Timiş CENAD (samochody); granica z Serbią: Caraş Severin NAIDAS (samochody), Mehedinţi PORTILE DE FIER II (samochody), Timiş MORAVIŢA (pociągi, samochody); Timiş JIMBOLIA (pociągi, samochody); granica z Bułgarią: Giurgiu GIURGIU (pociągi, samochody), Konstanca NEGRU VODA (pociągi, samochody), Konstanca VAMA VECHE (samochody); Teleorman ZIMNICEA (pociągi, samochody); granica z Ukrainą: Botoşani STANCA (samochody), Maramureş SIGHET (pociągi, samochody), Maramureş CAMPULUNG la Tisa (pociągi), Satu Mare HALMEU (pociągi, samochody), Satu Mare CAREI (pociągi), Suczawa DORNEŞTI (pociągi, samochody); Suczawa SIRET (samochody); granica z Mołdawią: Jassy SCULENI (samochody), Vaslui ALBITA (samochody). W czerwcu 2013 r. oddano do użytku drugi most na Dunaju łączący Rumunię z Bułgarią (Calafat-Widyń) – pociągi, samochody.

  Transport wodny śródlądowy to przede wszystkim żeglowny na całym odcinku w granicach państwa Dunaj (inne rzeki choć duże - jednak bystre i kamieniste, nadają się praktycznie tylko do spławu drewna). Najważniejszymi portami naddunajskimi są Turnu Severin, Giurgiu oraz Brăila i Galaţi, które chociaż położone ponad 100 km od ujścia, są jednocześnie obok leżącej na wybrzeżu Konstancy, głównymi portami morskimi.

  Transport lotniczy. Lotniska mogące obsługiwać ruch międzynarodowy znajdują się w: Bukareszcie (Otopeni, Băneasa), Timiszoarze, Klużu, Konstancy, Krajowej, Aradzie, Sibiu, Bacău, Jassach, Oradei, Târgu Mureş. Ruch krajowy obsługują: Suczawa, Baia Mare, Satu Mare, Tulcea (istotna dla komunikacji z trudno dostępnym rejonem delty Dunaju). Praktycznie monopolistą w krajowej komunikacji lotniczej są państwowe linie TAROM, które należą do sojuszu SkyTeam, choć w siłę rosną nowe linie, takie jak Carpat Air czy Blue Air.

   

  1.7. Obowiązek wizowy.

  Obywateli polskich obowiązek wizowy nie dotyczy.

   

  1.8. Wykaz świąt państwowych.

  • 1-2 stycznia – Nowy Rok (Anul Nou);
  • Wielkanoc (Paşte) (ruchoma); w 2015 r. obchodzona w dniach 12-13 kwietnia;
  • 1 maja – Międzynarodowy Dzień Pracy (Ziua Internaţională a Muncii);
  •  Święto Wniebowstąpienia (Rusalii); w 2015 r. obchodzone w dniach   31 maja-1 czerwca;
  • 15 sierpniaŚwięto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Adormirea Maicii Domnului – Sfânta Maria);
  • 30 listopada – Andrzejki (Sfântul Andrei – Patron Rumunii);
  • 1 grudnia – Dzień Zjednoczenia (Ziua Naţională a României) – Święto Narodowe Rumunii;
  • 25-26 grudnia – Boże Narodzenie (Crăciun).

   

   

  2. System administracyjny

   

  2.1.  Ustrój polityczny.

  Wg konstytucji z 1991 r. (ostatnie zmiany w 2003 r.) Rumunia jest republiką o ustroju parlamentarno – gabinetowym, ważną rolę odgrywa ośrodek prezydencki. Głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych na pięcioletnią kadencję. Prezydent reprezentuje państwo i stoi na straży niepodległości, jedności i integralności terytorialnej kraju, konstytucji i prawidłowego funkcjonowania władz publicznych. Bierze udział w posiedzeniach Rady Europejskiej. Wywodzący się z Partii Narodowo-Liberalnej, pochodzący z mniejszości niemieckiej Klaus Iohannis objął urząd w grudniu 2014 r.

   

  2.2  Władza ustawodawcza.

  Parlament dwuizbowy: w Izbie Deputowanych (Camera Deputaţilor; przewodniczący –  Valeriu Zgonea, PSD) zasiada obecnie 396  deputowanych, w Senacie – 173 senatorów (przewodniczący – Călin Popescu Tăriceanu). Liczba ta nie jest stała. Obie izby wybierane są co 4 lata w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych. Liberalna ordynacja wyborcza gwarantuje w parlamencie miejsca przedstawicielom mniejszości narodowych (w sumie 18 mandatów, w tym jeden dla przedstawiciela mniejszości polskiej). Jedynie mniejszość węgierska wystawia kandydatów w „normalnym” trybie i pokonywała dotychczas w każdych wyborach pięcioprocentowy próg wyborczy. Ostatnie wybory parlamentarne odbyły się w grudniu 2012 r.

   

  2.3 Władza wykonawcza.

  Obecnie władza wykonawcza znajduje się w rękach centrolewicowej koalicji, w skład której wchodzi Partia Socjaldemokratyczna (PSD), Partia Konserwatywna (PC), Narodowy Związek na rzecz Postępu Rumunii (UNPR), Partia Liberalno-Reformatorska (PLR). Szefem rządu od 2012 roku jest lider PSD Victor Ponta.  

  W opozycji znajdują się obecnie: centroprawicowa Partia Narodowo – Liberalna (PNL, z którą połączyła się z Partia Demokratyczno – Liberalna  PDL), Demokratyczna Unia Węgrów z Rumunii (UDMR), populistyczna Partia Popularna Dana Diaconescu (PP-DD). W Izbie Deputowanych zasiadają przedstawiciele mniejszości narodowych.

   

  2.4 Struktura administracji gospodarczej.

  Za prowadzenie polityki przemysłowej, promocję eksportu, politykę handlową oraz turystykę  odpowiada Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Turystyki. Pod nadzorem resortu gospodarki funkcjonuje od lutego 2013 r. Departament ds. Handlu Zagranicznego i Relacji Zagranicznych (Departamentul pentru Comert Exterior si Relaţii Internaţionale), odpowiedzialny m.in. za promocję eksportu.

  W grudniu 2014 r. utworzono ministerstwo ds. energii, małych i średnich przedsiębiorstw i środowiska biznesowego. W obrębie sektora energetycznego działają: Narodowa Agencja ds. Zasobów Mineralnych (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale), Agencja Nuklearna i ds. Odpadów Radioaktywnych (Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive) oraz podporządkowana bezpośrednio premierowi Narodowa Agencja ds. Regulacji w Dziedzinie Energetyki (Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei).

  W strukturze administracji gospodarczej mieści się także Ministerstwo Finansów Publicznych, odpowiedzialne za politykę fiskalną i budżetową państwa oraz skorelowanie ich z innymi politykami społeczno-gospodarczymi. Podporządkowane mu są: Narodowa Agencja Administracji Podatkowej (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală), Policja Skarbowa (Garda Financiară) i Narodowy Urząd Celny (Autoritatea Naţională a Vămilor).

  Za gromadzenie danych statystycznych oraz przygotowywanie prognoz gospodarczych odpowiedzialne są odpowiednio: Narodowy Instytut Statystyczny (Institutul Naţional de Statistică) i Narodowa Komisja Prognoz (Comisia Naţională de Prognoză).

  Pod nadzorem Ministra Środowiska, Wody i Lasów działa Narodowa Agencja ds. Ochrony Środowiska (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului).

  Pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi działa Agencja ds. Płatności i Interwencji w Rolnictwie (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA) - odpowiedzialna za dystrybucję środków z Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnych, Agencja ds. Płatności na rzecz Rozwoju Wsi i Rybołówstwa (Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - APDRP) i Agencja ds. Własności Ziemskiej Państwa (Agenţia Domeniilor Statului - odpowiedzialna za prywatyzację w sektorze rolnym.

  Za ochronę danych osobowych odpowiedzialny jest Narodowy Urząd Nadzoru nad Przetwarzaniem Danych Osobowych (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

   

  2.5. Sądownictwo gospodarcze.

  Na sądownictwo rumuńskie składają się następujące instytucje: Najwyższy Sąd Kasacyjny i Sprawiedliwości  (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), sądy apelacyjne, trybunały, trybunały specjalne i sądy pierwszej instancji. Nie wyodrębniono specjalnych sądów administracyjnych. W ramach Sądu Najwyższego, ulokowanego w Bukareszcie, działają cztery sekcje, między innymi sekcja ds. administracyjnych i podatkowych. W ramach sądów apelacyjnych (jest ich piętnaście) wyodrębniono sekcje odpowiedzialne za sprawy administracyjne i podatkowe. Trybunały są ulokowane w każdym województwie. Zgodnie z prawem powinno ich być 42, ale jeden z nich, w Ilfov, aktualnie nie działa. W każdym z trybunałów funkcjonuje odrębna sekcja ds. administracyjnych i podatkowych.

  W Rumunii funkcjonuje 177 sądów pierwszej instancji, chociaż prawnie ustanowiono ich 188, jednak sprawy administracyjne i podatkowe nie są w nich rozpatrywane.

   

  3. Gospodarka

   

  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

   

  3.1.1 Dane statystyczne    

  PKB Rumunii – Wg szacunkowych danych Narodowego Komitetu Statystyki Rumunii w 2014 r. rumuńska gospodarka odnotowała wzrost PKB o 2,9% [1]. Przełożenie na ww. rezultat miały sześcioprocentowy wzrost produkcji przemysłowej i eksportu oraz dobre wyniki zbiorów w rolnictwie (podobnie jak w poprzednim roku zebrano 25 mln ton zbóż i nasion oleistych), nadal negatywne są natomiast wyniki  sektora budownictwa. Po stronie odbiorczej statystyki pokazują wyraźne ożywienie popytu wewnętrznego, który w warunkach spadku nakładów inwestycji rządowych, był głównym motorem wzrostu. Rządowa prognoza zakłada wzrost PKB w 2015 r. o 2,5%, natomiast MFW odnotowując wzrost popytu wewnętrznego podniósł prognozy wzrostu PKB Rumunii – do 2,7% w 2015 r. i 2,9% w 2016 r. Prognozy oparte są o założenie wzrostu konsumpcji wewnętrznej i publicznych nakładów inwestycyjnych. Stopa absorpcji unijnych funduszy strukturalnych z perspektywy 2007-2013 wzrosła w styczniu 2015 r. do poziomu 52%, ich dalsze wydatkowanie w latach 2015-2016 będzie miało przełożenie na wyniki gospodarcze. Wzrost gospodarczy jest uzależniony również od realizacji reform strukturalnych, wyników branż eksportowych i pozostałych czynników zewnętrznych. Po stronie zagrożeń przedstawiciele największych instytucji finansowych zwracają uwagę na spadek akcji kredytowej wobec sektora przedsiębiorstw, nadal wysoki poziom tzw. „złych” kredytów oraz wysoki odsetek niewypłacalności przedsiębiorstw. Wśród ryzyk dla rumuńskiej gospodarki eksperci wymieniają również sposób wykonania wydatków budżetowych (niższy od zakładanego deficyt budżetowy w 2015 r. był efektem słabego wykonania wydatków o charakterze inwestycyjnym, budżetowe nakłady na inwestycje – w odniesieniu do PKB – nadal pozostają jednak najwyższe w Europie).

   

  Budżet, dług publiczny, rezerwy walutowe. Rumunia skutecznie realizuje politykę  konsolidacji finansów publicznych, sukcesem kolejnych rządów jest stopniowe cięcie deficytu budżetowego, szczególnie w warunkach rosnących wydatków. W czerwcu 2013 r. KE zamknęła procedurę nadmiernego deficytu wobec Rumunii. Deficyt budżetowy w 2013 r. nie przekroczył zakładanego poziomu 2,5% PKB (w ujęciu kasowym), a w 2014 r. był na poziomie 1,9% PKB (poniżej wymagań MFW i KE). Wysokość dochodów budżetowych w 2015 r. zaplanowano na poziomie 225 mld RON (32% PKB); wydatków – 238 mld RON (33,7% PKB). Na wydatki o charakterze inwestycyjnym w 2015 r. przewidziano 44,8 mld RON/6,3% PKB. Budżet na 2015 r. jest oparty o założenie 2,5-procentowego wzrostu gospodarczego, zakładany deficyt na rachunku obrotów bieżących w wysokości 1,25% PKB, inflację na poziomie 2,5% (+/- 1 %).

  Poziom długu publicznego pozostaje w bezpiecznej relacji do PKB (poniżej 40%). Pod koniec listopada  2014 r. (najnowsze dostępne dane), dług publiczny Rumunii wyniósł 260 mld RON, czyli 39,4% PKB. Rezerwy walutowe Narodowego Banku Rumunii na koniec stycznia 2015 r. wynosiły 30,5 mld EUR.

  Inflacja, stopy procentowe. W 2014 r. zarejestrowano najniższy w ostatnim dwudziestoleciu wskaźnik inflacji - ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,8%. W styczniu 2015 r. roczna stopa inflacji wyniosła 0,4%. Cel inflacyjny banku centralnego na 2015 r. pozostaje na poziomie 2,5% (+/- 1%). W lutym 2015 r. bank centralny dokonał kolejnych zmian wysokości referencyjnej stopy procentowej – kończąc cykl obniżek na poziomie 2,25%.

   

  Bezrobocie. W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia liczona wg metodologii MOP wyniosła 6,4% (604 tys. osób; rok wcześniej – 7%).

   

  Poziom płac. Średnia płaca brutto w grudniu 2014 r. wyniosła 2582 RON (1866 RON netto), co oznacza, że w przeciągu roku wynagrodzenia wzrosły nominalnie o 6%, a realnie o 5,1%.

   

  Inwestycje zagraniczne. Narodowy Bank Rumunii ocenia, że w 2014 r. do Rumunii napłynęło 2,4 mld EUR bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tj. o 10% mniej niż w 2013 r.  

  Wartość skumulowanych BIZ wg stanu na 31 grudnia  2014 r. wynosiła 62,2 mld EUR. Głównymi inwestorami w Rumunii są: Holandia (z udziałem 24,4% w wartości skumulowanych BIZ wg stanu na koniec 2013 r.), Austria (19,1%), Niemcy (11,2%), Francja (7,6%), Włochy (4,7%), Cypr (4,5%), Szwajcaria (3,2%), Grecja (3,2%), Luksemburg (2,8%), Belgia (2,5%), Wielka Brytania (2,5%), Hiszpania (1,9%), Stany Zjednoczone (1,8%),  Czechy (1,8%), Węgry (1,2%), Szwecja (0,8%), Turcja (0,6%), Irlandia (0,5%) i Dania (0,5%). Polska w statystykach BNR znajdowała się w 2013 r. na dwudziestym drugim miejscu wśród największych inwestorów zagranicznych w Rumunii z inwestycjami o wartości 224 mln EUR i udziałem 0,4% w skumulowanych BIZ.

  W strukturze sektorowej skumulowanych inwestycji wg stanu na 31.12.2013 r. największy udział ma przemysł (48,1%), sektor finansowo-ubezpieczeniowy (14,2%), handel (11,2%), budownictwo i transakcje na rynku nieruchomości (9,8%), sektor IT i łączności (6,9%), rolnictwo (2,1%), transport (1,6%). Inwestycje w przemysł przetwórczy stanowiły 31,1% całości BIZ, na przemysł wydobywczy przypadło 5,9% skumulowanych BIZ. W ramach przetwórstwa przemysłowego rozkład gałęzi, do których napłynęły BIZ wyglądał następująco:  paliwa, produkty chemiczne, guma i plastik – 5,9%, środki transportu (5,7%), metalurgia – 4,1%, przetwórstwo produktów spożywczych, napojów i tytoniu (4%), cement, szkło, ceramika (2,7%), maszyny i urządzenia (2,2%), drewno i meble (2,1%), komputery i inne produkty elektroniczne, optyczne i elektryczne (2,1%), wyroby skórzane i tekstylia (1,5%).

  Rozkład geograficzny BIZ wskazuje na jednoznaczną dominację Bukaresztu – do stolicy i otaczającej ją województwa Ilfov skierowano 61,4% wszystkich BIZ.

   

  Handel zagraniczny. W 2014 r. rumuński eksport towarowy osiągnął wartość 52,5 mld EUR (wzrost o 5,8% w porównaniu do 2013 r.),  natomiast import – 58,5 mld EUR (wzrost o 5,9%). Deficyt obrotów towarowych hz. wyniósł 6 mld EUR.

  Łączny udział krajów UE w rumuńskim eksporcie stanowił w pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 r. 71%. Głównymi odbiorcami rumuńskich towarów były w okresie 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r. Niemcy (19,4%) i Włochy (11,9%); pozostałe kraje to: Francja (6,8%),Węgry (5,1%), Wielka Brytania (4,1%), Bułgaria (3,4%), Hiszpania (2,6%), Polska (2,5%; dziesiąte miejsce). W pierwszej dziesiątce największych importerów rumuńskich towarów znalazły się dwa  kraje spoza UE – Turcja - na miejscu piątym (4,5% udziału w rumuńskim eksporcie ogółem) i Rosja – na ósmym miejscu (2,9% udziału w rumuńskim eksporcie ogółem). Spośród 20 najważniejszych partnerów handlowych Rumunii najbardziej w okresie 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r. wzrósł eksport do Egiptu (o 65%; dwudzieste miejsce na liście odbiorców rumuńskich towarów), Grecji (wzrost o 31%), Czech (o 23%) i Mołdawii (o 21%). Do najważniejszych pozycji eksportowych należały: maszyny i urządzenia (sekcja XVI taryfy celnej z udziałem 26% w eksporcie), środki transportu (sekcja XVII taryfy celnej z udziałem 16,3% łącznej sprzedaży zagranicznej), metale i wyroby metalurgiczne (sekcja XV: 9%), tekstylia (sekcja XI: 7,5%), produkty mineralne (sekcja V: udział 6,2% i trzydziestoprocentowy wzrost wartości sprzedaży w porównaniu do 2013 r.), tworzywa sztuczne, kauczuk i artykuły z nich (sekcja VII: 5,7%). Na ww. 6 sekcji taryfy celnej przypadło łącznie 70% rumuńskiego eksportu towarowego. Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych (sekcje I-IV) stanowiła 10,5% łącznej sprzedaży zagranicznej.

  W okresie 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r. z krajów UE pochodziło 75,2% rumuńskiego importu towarowego. Głównymi dostawcami towarów do Rumunii były Niemcy i Włochy, z udziałem odpowiednio 19,1% i 10,9%. W tej klasyfikacji w pierwszej dziesiątce znalazły się trzy kraje spoza UE: Kazachstan (z udziałem 4,2%; odnotowano blisko 40-procentowy wzrost wartości dostaw do Rumunii z tego kierunku), Chiny (udział: 4%; 20-procentowy wzrost eksportu do Rumunii), Rosja (3,9%). Na liście największych dziesięciu eksporterów towarów do Rumunii znalazły się także: Węgry (z udziałem 7,8%), Francja (5,7%), Polska (4,6%; piąte miejsce; wzrost eksportu do Rumunii o 9%), Austria (3,7%), Holandia (3,7%). W strukturze towarowej rumuńskiego importu dominują maszyny i urządzenia (sekcja XVI taryfy celnej z udziałem 27% w imporcie), kolejne pozycje zajmują wyroby hutnicze (sekcja XV: 11%), wyroby przemysłu chemicznego (sekcja VI: 10,2%), produkty mineralne (sekcja V: 10,1%), środki transportu (udział: 8,6%; 18-procentowy wzrost wartości importowanych samochodów), tworzywa sztuczne, kauczuk i artykuły z nich (sekcja VII: 7,4%).

   

  3.1.2 Polityka gospodarcza rządu

  W celu ochrony przed wpływem światowego kryzysu gospodarczego Rumunia otrzymywała w latach 2009-2011 pomoc finansową od Międzynarodowego Funduszu Walutowego (przyznano środki w wysokości 12,95 mld EUR), Unii Europejskiej (5 mld EUR), Banku Światowego (0,6 mld EUR na projekty inwestycyjne) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (1 mld w formie linii kredytowych dla banków). Wypłata kolejnych transz uzależniona była od spełnienia szeregu warunków, przede wszystkim utrzymania deficytu budżetowego na uzgodnionym z MFW i KE poziomie (w 2009 r. – 7,3% PKB, a w 2010 r. – 6,8%, w 2011 r. – 4,4%). Pierwsze porozumienie typu stand-by z MFW obowiązywało do końca pierwszego kwartału 2011 r.; przekazano większość z dostępnych w jego ramach środków. Środki finansowe w ramach ww. umowy zostały skierowane w głównej mierze do Narodowego Banku Rumunii na zwiększenie poziomu rezerw banku (za wyjątkiem dwóch transz wszystkie środki pochodzące z MFW), zaś pozostałe środki (z UE i Banku Światowego) zasiliły budżet państwa. Spłata pożyczki następuje na analogicznych zasadach: środki pochodzące z MFW spłaca bank centralny, pozostałe – budżet państwa. Spłatę kapitału przewidziano na lata 2012-2015, spłatę odsetek rozpoczęto w 2011 r. W okresie 2013-14 Rumunia spłacała 4-5 mld EUR rocznie.

  W marcu 2011 r. Rumunia zawarła kolejną - dwuletnią umowę typu stand-by z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (jej obowiązywanie przedłużono do końca czerwca 2013) na kwotę 3,5 mld EUR. Wsparcie MFW przyznano w pakiecie z pożyczką Unii Europejskiej w wysokości 1,4 mld EUR i Banku Światowego w wysokości 1 mld EUR. Pod koniec czerwca 2013 r. Fundusz ogłosił zakończenie obowiązywania umowy, pozytywnie oceniając wypełnienie przez Rumunię ważniejszych warunków porozumienia z 2011 r. Rumuńskie władze traktowały drugą umowę jako ostrożnościową i nie korzystały z przyznanych w jej ramach środków. Zasadniczym celem tej umowy typu stand-by był powrót Rumunii na ścieżkę wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy. Umowa zobowiązywała rumuńskie władze m.in. do redukcji poziomu deficytu budżetowego do poziomu poniżej 3% PKB w 2012 r., stopniowej liberalizacji cen gazu i energii, podjęcia restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw.

  We wrześniu 2013 r. podpisano kolejną (trzecią) umowę z MFW o  dwuletnim „ostrożnościowym” kredycie w wysokości 2 mld EUR. MFW nadal rekomenduje Rumunii kontynuację działań w dziedzinie dalszej konsolidacji finansów publicznych, reform sektora publicznego (zapowiadana reforma systemu opieki zdrowotnej nie została jednak przeprowadzona), przyśpieszenia procesu częściowej prywatyzacji największych spółek sektora energii i transportu,  reorganizacji nierentownych przedsiębiorstw państwowych, zwiększenia stopy absorpcji środków unijnych, działań na rzecz poprawy konkurencyjności i klimatu biznesowego. W ramach realizacji przez stronę rumuńską ustaleń z MFW ws. komercjalizacji części państwowych przedsiębiorstw przeprowadzono na bukaresztańskiej giełdzie drugą ofertę publiczną Transgazu (sprzedaż 15% akcji), IPO spółek Nuclearelectrica (sprzedaż 10% akcji) i Romgaz (sprzedaż 15% akcji, również poprzez instrumenty typu GDR na parkiecie w Londynie). W czerwcu 2014 r. przeprowadzono rekordową pod względem wartości pierwszą ofertę publiczną w Rumunii (giełdowa sprzedaż 51% akcji spółki Electrica). Spektakularną porażką zakończyły się natomiast kolejne próby prywatyzacji kolejowego przewoźnika towarowego CFR Marfa. W drugiej połowie 2014 r. proces prywatyzacji/komercjalizacji państwowych spółek uległ wyhamowaniu.

  W 2014 r. rząd V. Ponty przeprowadził pięcioprocentową obniżkę składek na ubezpieczenia społeczne (ponoszonych przez pracodawców). Poziom minimalnego wynagrodzenia wzrósł z początkiem 2015 r. do 975 RON, a od 1 lipca 2015 r. ma osiągnąć poziom 1050 RON, w 2015 r. przewidziano pięcioprocentową indeksację emerytur (minimalne gwarantowane świadczenia wzrosną o 50 RON – do 400 RON). Zakończono proces deregulacji cen gazu dla odbiorców komercyjnych, rząd Ponty wydłużył natomiast o 3 lata - do 2021 r. uzgodniony wcześniej z MFW kalendarz liberalizacji cen gazu dla odbiorców indywidualnych. „Trzeci rząd” V. Ponty przyjął specjalne rozporządzanie zwalniające z opodatkowania reinwestowane zyski przedsiębiorstw - zwolnienie z CIT obejmuje od połowy 2014 r. (do końca 2016 r.) część zysków przeznaczanych przez firmy na inwestycje w urządzenia technologiczne, maszyny i instalacje. Rumuński rząd zatwierdził również w 2014 r. nowy mechanizm pomocy de minimis dla przedsiębiorstw tworzących min. 20 nowych miejsc pracy -  państwo pokrywa część kosztów nowotworzonych miejsc pracy poprzez finansowanie wynagrodzeń zajmujących je pracowników (do maksymalnej wysokości średniej krajowej; przez okres 2 lat). Pomimo prowadzonych reform rumuńskiej skarbówki (ANAF) problemem pozostaje relatywnie niska ściągalność podatków. Pod względem stopy absorpcji funduszy unijnych kraj ten pozostaje na ostatnim miejscy w UE.

  W 2014 r. rumuński rząd wyznaczył nowy cel - datę przyjęcia euro: premier Ponta poinformował, że rządowym celem jest akcesja do strefy euro w 2019 r. (w którym Rumunia sprawować będzie prezydencję w UE). Premier Ponta zadeklarował, że po zakończeniu obowiązywania umowy z MFW ws. kredytu stand-by (przy założeniu jej pozytywnego zamknięcia we wrześniu 2015 r., co w obliczu negatywnych ocen ostatnich misji Funduszu nie jest przesądzone) rumuński rząd może zabiegać o elastyczną linię kredytową z Funduszu (Flexible Credit Line FCL, mechanizm przeznaczony dla krajów pozytywnie ocenianych pod względem przeprowadzonych reform; nie wymagający m.in. prowadzenia przez MFW kwartalnych przeglądów realizacji zaleceń).

  W lutym 2015 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego kodeksu podatkowego. Projekt zakłada m.in. redukcję zasadniczej stawki podatku VAT z obecnego poziomu 24% do 20% od 1 stycznia 2016 i do 18% w 2019 r., obniżkę stawki VAT do 9% dla podstawowych produktów spożywczych, obniżenie jednolitego podatku od osób fizycznych i osób prawnych (stawki PIT i CIT) z obecnego poziomu 16% do 14% w 2019 r., wyeliminowanie podatku od dywidend i obniżkę wybranych stawek akcyzy.

   

  3.2 Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych.

   

   

   

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015 - prognozy

  PKB wartość globalna (mld EUR)

  124,7

  142,3

  120,4

  126,8

  133,3

   

  133,9

  144,3

  151,8

  (674,3 mld RON – prognoza CNP)

  160,0

  (709,7 mld RON – prognoza CNP)

  PKB per capita (ceny rynkowe, EUR)

  5788

  6933

  5915

  6263

  6618

  6675

   

  7220

   

  7372

   

  7985

  PKB per capita (PPP, EUR)

  10745

  12490

  11900

  12646

  13300

  14000

  14475

  15150

  15800

  Tempo wzrostu PKB

  6,0%

  8,5%

  -7,1%

  -0,8%

  1,1%

   

  0,6%

   

  3,4%

   

  2,9%

   

  2,5%

  (założenie budżetowe)

  Relacja deficytu finansów publicznych do PKB (ESA 95)

   2,5%

  5,2%

  7,2%

  6,5%

  4,1%

  2,9%

  2,5%

   

  1,9%

   

  1,8%

  (założenie budżetowe)

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB (ESA 95)

  12,8%

  13,4%

  23,6%

  30,5%

  34,7%

  37,9%

  38,4%

  39,4%

   

  -

  Stopa inflacji, na koniec okresu

  6,6%

  6,3%

  4,7%

  7,9%

  3,1% 

  4,9%

  1,5%

  0,8

   

  2,5%

  (założenie budżetowe)

  Stopa bezrobocia

   - według ILO

   - rejestrowana, na koniec okresu

   

  6,4%

  4,1%

   

  5,8%

  4,4%

   

  7,5%

  7,8%

   

  7,3%

  6,9%

   

  7,4%

  5,4%

   

  7,0%

  5,6%

   

  7,1%

  5,6%

   

  6,4%

  5,3%

   

   

  -

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld EUR)

  80,39

  89,95

  68

  84,09

  99,86

  99,74

  104,83

   

  111

  -

  Wartość eksportu (mld EUR)

  29,40

  33,62

  29,11

  37,29

  45,04

  45,06

   

  49,56

   

  52,5

  -

  Wartość importu (mld EUR)

  50,99

  56,33

  38,89

  46,80

  54,82

  54,68

   

  55,27

   

  58,5

  -

  Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB

  14,0%

  12,3%

  4,2%

  4,4%

  4,5%

  4,4 %

  0,8%

   

  0,5%

   

  1,4%

  (prognoza CNP)

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mld EUR

  7,25

  9,49

  3,49

  2,22

  1,82

  1,61

  2,71

   

  2,42

  -

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w mld EUR

  -0,20

  -0,18

  0,64

  0,16

  -0,21

  -0,35

  - 0,21

   

   

  -0,03

  -

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Rumunii w mld EUR

  42,8

  48,8

  50,0

  52,6

  55,1

  59,1

   

  60,0

   

  62,1

   

  -

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Rumunii za granicą (outward) w mld EUR

  0,8

  1,0

  0,9

  1,1

  1,1

  1,0

   

  0,6

   

   

  0,6

  -

  Źródło: Narodowy Instytut Statystyki, Ministerstwo Finansów Publicznych, Narodowa Komisja Prognoz (CNP), Narodowy Bank Rumunii, Eurostat

   

  3.3. Główne sektory gospodarki (o największym znaczeniu/udziale w PKB)

  Główny udział w tworzeniu PKB Rumunii ma sektor usług, który generuje ok. 45% PKB, na przemysł przypada 30% PKB, sektor rolny i budownictwa dostarczają po 5-6% PKB. W pierwszych trzech kwartałach 2014 r.  zarejestrowano spadek o 3,1% wartości dodanej w sektorze budownictwa  oraz czteroprocentowy wzrost wartości dodanej w przemyśle (w stosunku do tego samego okresu 2013 r. r.).  

  W sektorze usług największy udział w tworzeniu PKB ma sektor handel detaliczny i hurtowy, naprawa samochodów, usługi transportowe i logistyczne, hotele i restauracje, który wygenerował w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. łącznie 11,6% PKB, sektor obrotu nieruchomościami dostarczył 8% PKB, sektor IT i łączności – 5,2% PKB (największy wzrost w porównianiu do tego samego okresu 2014 r. - o 15,4%), sektor „przedstawienia, działalność kulturalna i rekreacyjna; naprawy urządzeń domowych i inne usługi” – 2,9% PKB, sektor pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń – 2,7% PKB. Struktura produkcji przemysłowej wyglądała w 2012 r. następująco: 76% wartości produkcji przemysłowej dostarczył przemysł przetwórczy, na sektor wydobywczy przypadło 3,5%, produkcję i dostawy energii elektrycznej i gazu – 17,1%. Na przemysł maszynowy i elektroniczny przypadło produkcji 19,4% przemysłowej kraju (w tym produkcja środków transportu – 11%), przemysł spożywczy miał 12,7% udziału w strukturze produkcji przemysłowej Rumunii, przemysł metalurgiczny – 11,4%, przemysł petrochemiczny i produkcja koksu – 10,5%, przemysł chemiczny, farmaceutyczny i gumowy – 7,3%.

   

  3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym

  Rumunia jest członkiem WTO. Od momentu akcesji do UE w 2007 roku Rumunia uczestniczy w wypracowywaniu wspólnej polityki handlowej, przede wszystkim poprzez uczestnictwo w pracach Komitetu 133.

  Rumunia zabiega o przyjęcie do OECD. Zacieśnia współpracę z Organizacją uczestnicząc w pracach wybranych grup roboczych i komitetów OECD oraz prowadzi działania wewnętrzne o charakterze promocyjno – informacyjnym.

  Rumunia jest członkiem założonej w 1992 roku przez 11 państw (Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Gruzja, Grecja, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Turcja i Ukraina) inicjatywy współpracy regionalnej w regionie Morza Czarnego o nazwie Black Sea Economic Co-operation (BSEC; Organizacja Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej). Celem współpracy jest stopniowa integracja regionu z europejską i światową gospodarką. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. Rumunia,  po raz trzeci, sprawowała rotacyjną półroczną prezydencję w BSEC. Zasadniczym celem Rumunii jest stymulacja rozwoju relacji pomiędzy państwami członkowskimi poprzez wzmocnienie współpracy i dialogu w ramach organizacji. Rumunia, jako członek UE, dąży do tworzenia pragmatycznych relacji pomiędzy BSEC i Unią, szczególnie w obszarze promocji przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw, inwestycji, transportu, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, kontroli granic i zapobiegania przestępczości.

  Rumunia pozostaje orędownikiem Synergii Czarnomorskiej, inicjatywy Komisji Europejskiej, zmierzającej do zapewnienia większej spójności w regionie Morza Czarnego. Synergia Czarnomorska zakłada zacieśnioną współpracę w zakresie m.in. energetyki, transportu, ochrony środowiska, wymiany handlowej, zatrudnienia i spraw społecznych oraz rozwoju regionalnego. Od 1995 r. Rumunia jest członkiem Inicjatywy Środkowo-Europejskiej (CEI).

  Rumunia, obok Austrii, była współinicjatorem powołania Europejskiej Strategii na rzecz Regionu Dunaju (EUSDR), zmierzającej do zacieśnienia współpracy państw, przez które przebiega Dunaj i jego dorzecza.

   

  3.5. Relacje gospodarcze z UE

  Kraje Unii Europejskiej są najważniejszymi partnerami handlowymi Rumunii. W okresie 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r.  r. 71% rumuńskiego eksportu trafiło do pozostałych krajów członkowskich UE, stąd też pochodziło 75,2% importu (patrz rozdział 3.1.1 – podział na poszczególne kraje). Eksport do krajów UE wyrażony w EUR wzrósł o 8,5% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r., a import zwiększył się o 5%.

  Kraje UE są również najważniejszym źródłem inwestycji – z UE pochodzi 90% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Rumunii (Patrz rozdział 3.1.1 – lista największych inwestorów).

  Na forum UE Rumunia aktywnie zabiegała o uwzględnienie interesów nowych krajów członkowskich w negocjacjach dot. unijnego budżetu na lata 2014-2020, polityki spójności, kształtu Wspólnej Polityki Rolnej i działań prowzrostowych. Kluczowe znaczenie dla rumuńskiej gospodarki w najbliższych latach będzie miało – w zgodnej opinii ekonomistów – zwiększenie relatywnie niskiej (na tle pozostałych krajów członkowskich) stopy absorpcji środków unijnych, generujące wzrost w najważniejszych gałęziach gospodarki, pozwalające na inwestycje infrastrukturalne i w efekcie zwiększenie możliwości eksportowych. Za realizację tego zadania odpowiada utworzone w 2012 r. Ministerstwo Funduszy Europejskich Rumunii.

   

  4. Dwustronna współpraca gospodarcza

   

  4.1.  Gospodarcze umowy dwustronne

  Polsko-rumuńskie stosunki gospodarcze uregulowane są w zasadniczej części ramami prawnymi obowiązującymi w UE, w tym również Traktatem Akcesyjnym o przystąpieniu Rumunii i Bułgarii z 25 kwietnia 2005 roku (Dz.U. 2006 nr 79 poz. 548http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20060790548 ).

  Ponadto obowiązują nadal następujące umowy dwustronne o charakterze gospodarczym:

  • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 23 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1995 nr 109 poz. 530),
  • Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 23 czerwca 1994 roku (Dz.U. 1995 nr 77 poz. 386),
  • Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych z 29 stycznia 1968 roku,
  • Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki z 13 grudnia 1994 roku,
  • Umowa o cywilnym transporcie lotniczym z 19 maja 1999 roku.

  W dniu 7 października 2009 r. Prezydencji Polski i Rumunii podpisali Wspólną Deklarację dotyczącą polsko-rumuńskiego partnerstwa strategicznego. Podczas wizyty Prezydenta RP w Bukareszcie 26 października 2010 r. podpisano międzyrządowy Plan Działania, stanowiący uszczegółowienie obszarów współpracy objętych partnerstwem strategicznym. W dniu 15 lipca 2009 r. ministrowie gospodarki Polski i Rumunii podpisali deklarację o współpracy obu resortów.

   

  4.2. Handel zagraniczny[2]

  Od wejścia Rumunii do UE, aż do początku kryzysu finansowego handel z Polską rósł w szybkim tempie: w 2007 r. wzajemne obroty handlowe sięgnęły 2 365,4 mln EUR (eksport z Polski 1 730,4 mln EUR, import z Rumunii 635 mln EUR, saldo dodatnie dla Polski 1 095,4 mln EUR), a w 2008 r. wzajemne obroty handlowe sięgnęły 2 594,4 mln EUR (eksport z Polski 1 925,9 mln EUR, import z Rumunii 668,5 mln EUR, saldo dodatnie dla Polski 1 257,4 mln EUR). W 2009 r., wzajemne obroty handlowe spadły do poziomu 2 023,2 mln EUR (eksport z Polski 1 380,8 mln EUR, import z Rumunii 642,4 mln EUR, saldo dodatnie dla Polski 738,4 mln EUR). W kolejnych latach zarejestrowano najwyższe rezultaty w wymianie handlowej.

  W 2010 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość 2 730,6 mln EUR (eksport z Polski 1 748,9 mln EUR, import z Rumunii 981,7 mln EUR, saldo dodatnie dla Polski 767,2 mln EUR). W 2011 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły  wartość 3 242,2 mln EUR (wzrost o 18,7% w stosunku do roku poprzedniego). Wg danych Narodowego Instytutu Statystyki Rumunii w 2012 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość 3 419,5 mln EUR (wzrost o 5,5% w stosunku do roku poprzedniego).

  Stabilna sytuacja gospodarcza w obu krajach i ponad trzyprocentowy wzrost gospodarczy Rumunii w 2013 r., sprzyjały rozwojowi dwustronnej współpracy handlowej (i inwestycyjnej). Polscy eksporterzy, potrafili wykorzystać gospodarcze ożywienie w Rumunii. Według danych Państwowego Instytutu Statystyki Rumunii, w 2013 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość 3 628,1 mln EUR (wzrost o 6,1% w stosunku do 2012 r.). Polski eksport towarowy do Rumunii wzrósł o 5,4% w porównaniu do 2012 r. i osiągnął wartość 2 457,4 mln EUR, co stanowiło 4,4% łącznej wartości towarów sprowadzonych do Rumunii. W tym samym okresie eksport towarów z Rumunii do Polski wzrósł o 8,1%, osiągając wartość 1170,7 mld EUR i 2,4% udziału w rumuńskim eksporcie ogółem. Polska zajęła 5 miejsce na liście największych dostawców towarów na rynek  rumuński i 12 miejsce wśród największych odbiorców rumuńskich towarów.

  Według szacunkowych danych za cały 2014 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość 4024 mln EUR (eksport z Polski 2715,9 mln EUR, import z Rumunii 1308,1 mln EUR, saldo dodatnie dla Polski 1407,8 mln EUR). W 2014 r., polski eksport towarowy do Rumunii wzrósł o 10,4% w porównaniu do 2013 r. i osiągnął wartość 2715,9 mln EUR, co stanowiło 4,6% łącznej wartości towarów sprowadzonych do Rumunii. Polska zajęła piąte miejsce na liście największych dostawców towarów na rynek  rumuński. W tym samym okresie, Polska zajęła 11 miejsce wśród największych odbiorców rumuńskich towarów. Eksport towarów z Rumunii do Polski wzrósł o 11,8%, osiągając wartość 1308,1 mln EUR i 2,5% udziału w rumuńskim eksporcie ogółem. Polska jest szóstym najważniejszym partnerem handlowym Rumunii za Niemcami, Włochami, Węgrami, Francją i  Turcją.

   

   

  Wykres. Obroty handlu towarowego z Rumunią w latach 2006-2014 (w mln EUR, dane Narodowego Instytutu Statystyki Rumunii)

   

   

  W okresie 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r., najważniejsze sekcje towarowe w polskim eksporcie do Rumunii to[3]:

  • maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (393,7 mln EUR, 17,5% udziału; wzrost wartości eksportu o 22,4% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (254,9 mln EUR, 11,3% udziału; spadek wartości  o 3% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • środki transportu (208,5 mln EUR, 9,2% udziału, wzrost wartości eksportu o 37,1% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • gotowe produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe – sekcja IV (208,5 mln EUR, 9,2% udziału, wzrost wartości eksportu o 4,7% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.); artykuły rolno-spożywcze – sekcje I-IV stanowiły łącznie 15,6% wartości polskiego eksportu do tego kraju;
  • tworzywa sztuczne, kauczuk i produkty z nich (200,2 mln EUR, 8,9% udziału; spadek wartości eksportu o 9,7% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • wyroby przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (198,7 mln EUR, 8,8% udziału; wzrost wartości eksportu o 4,6%  w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.).

   

  Pozostałe istotne dla polskiego eksportu do Rumunii pozycje to: produkty mineralne (z udziałem 7%) i tekstylia (udział – 4,7%).

   

  W imporcie towarów z Rumunii, największy udział w okresie 1.01.2014 r. – 31.10.2014 r. miały następujące sekcje towarowe:

  • maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (257 mln EUR, 23,5% udziału; wzrost wartości importu o 12% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • środki transportu naziemnego (199,9 mln EUR, 18,2% udziału; wzrost wartości importu o 16,5% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • metale nieszlachetne i wyroby metalurgiczne (153,6 mln EUR, 14% udziału; spadek  wartości importu o 17,1% w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.);
  • tworzywa sztuczne, kauczuk i produkty z nich (100,2 mln EUR, 9,1% udziału;  podobna wartości do tego samego okresu 2013 r.);
  • materiały i wyroby włókiennicze (66,2 mln EUR, 6,1% udziału; wzrost wartości importu o 1,6% w porównaniu  do tego samego okresu 2013 r.).

   

  Wg danych GUS w 2014 r. wzajemne obroty handlowe osiągnęły wartość 3,86 mld EUR, a saldo dodatnie dla Polski – 1,27 mld EUR (Rumunia była dziesiąta na liście krajów w handlu z którymi odnotowaliśmy najwyższe saldo dodatnie). Wg GUS polski eksport towarowy do Rumunii osiągnął w 2014 r. wartość 2,57 mld EUR (ponadprzeciętny wzrost - o 11% w stosunku do 2013 r.) a import towarów z Rumunii wyniósł 1,3 mld EUR (wzrost o 15,2%) - co stanowiło odpowiednio 1,57% ogółu polskiego eksportu towarowego w i 0,78% importu towarów do Polski. W 2014 r. Rumunia zajmowała 18 miejsce na liście największych odbiorców polskich towarów i 24 miejsce wśród dostawców towarów na rynek polski.

   

  4.3. Inwestycje[4]

  Rumunia jest jednym z ważniejszych kierunków ekspansji inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw i cieszy się zainteresowaniem  polskich inwestorów. Wg dostępnych danych NBP na koniec 2013 r. Rumunia znalazła się na 11. miejscu wśród krajów w których lokowane są polskie inwestycje, a ich łączna wartość w Rumunii wyniosła 464 mln EUR.

  Na opublikowanej w listopadzie 2014 r. przez Narodowy Bank Rumunii liście największych inwestorów zagranicznych w Rumunii wg stanu na koniec 2013 r., Polska znajdowała się na dwudziestym drugim miejscu, z udziałem 0,4% w skumulowanych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w Rumunii (wartość BIZ z Polski - 224 mln EUR wg stanu na 31.12.2013 - różni się od danych NBP). Nowsze zestawienie z rumuńskiego rejestru handlowego (wg stanu na koniec 2014 r.) plasuje Polskę na dwudziestym miejscu w podobnym rankingu (łączna liczba spółek z kapitałem polskim w Rumunii – 783); a zaangażowanie polskiego kapitału – zgodnie z danymi z rejestru – wynosi 257 mln EUR.

        Jednym z największych polskich inwestorów w Rumunii jest firma Tymbark Maspex. Dotychczasowe inwestycje Grupy Maspex w Rumunii szacowane są na 100 mln EUR
  i pozwoliły na zatrudnienie ok. 800 osób. Firma ma pozycję lidera na rynku rumuńskim w segmencie soków owocowych, nektarów i napojów.  Jest także wiodącym producentem produktów instant w Rumunii (kawa cappuccino, kakao, herbaty rozpuszczalne), przekąsek słonych i makaronów. Na 70 mln EUR są wyceniane dotychczasowe inwestycje grupy Ciech w Rumunii (właściciel fabryki sody Uzinele Sodice Govora S.A.). Wśród największych polskich inwestycji w Rumunii należy również wymienić inwestycje takich firm jak: CanPack (zakład w Bukareszcie produkuje ok. miliarda puszek napojowych/rocznie – połowę eksportuje; zatrudnia 165 osób; wartość inwestycji – ok. 30 mln EUR), Asseco (jeden z europejskich liderów branży software/IT – właściciel spółki Asseco Romania), Porta (producent drzwi drewnianych – zakład produkcyjny w mieście Arad, wartość inwestycji – ok. 20 mln EUR; większość produkcji eksportuje), Barlinek (producent deski podłogowej i wyrobów z drewna – z siedzibą w Onesti/woj. Bacau), PRUSZYŃSKI Viking (blachy elewacyjne i dachowe – fabryka w woj. Prahova), Konsalnet (usługi cash processing), Kruk (sektor faktoringu), Echo Investment (budowa centrum handlowo-rozrywkowego Korona w Brasow), Selena Romania SRL (producent i dostawca chemii budowlanej), grupa Atlas (produkcja tynków i farb elewacyjnych – pod marką Cesal - w Fundulei i Oradei). Do polskich funduszy private equity należy m.in. sieć ponad 200 sklepów Profi (Enterprise Investors) oraz spółka Energobit z Klużu (Innova Capital). W 2013 r. miało miejsce przejęcie Romanian International Bank i Volksbank Leasing Romania przez Getin Holding, wśród nowych polskich inwestorów w Rumunii należy wymienić również grupę Integer.pl (usługa Inpost) oraz Orlen Asfalt. W styczniu 2015 r., Orbis sfinalizował transakcję zakupu od grupy Accor udziałów w spółkach prowadzących działalność w Europie Środkowej. W ten sposób, Orbis stał się właścicielem 100% udziałów w rumuńskiej Accor Hotels Romania S.R.L., która ma 7 hoteli na terenie Rumunii (Pullman Hotel, Novotel Hotel, Mercure Hotel i 4 hotele Ibis).

  Według danych WPHI obok dużych inwestorów polskich w Rumunii obecne są także firmy mniejsze, najczęściej nastawione na sprzedaż swoich towarów produkowanych lub sprowadzanych z Polski. Łączna liczba firm z udziałem kapitału polskiego w rejestrze handlowym w grudniu 2014 r. wynosiła 783. Zatrudniały one w Rumunii prawie 4 tys. pracowników. Polskie firmy funkcjonują generalnie w trzech sektorach: budownictwo, przemysł spożywczy i opakowania oraz usługi (prawne, nieruchomości, windykacja należności, detektywistyczne, doradztwo w funduszach strukturalnych).

   

  4.4. Współpraca regionalna

  Współpraca regionalna prowadzona jest autonomicznie przez władze lokalne. Ambasada RP w Bukareszcie wspiera kontakt pomiędzy władzami lokalnymi rożnych szczebli a organizacjami zrzeszającymi władze samorządowe takimi jak Rumuńskie Stowarzyszenie Miast (Asociaţia Municipiilor din România) i Związek Miast Polskich.

   

  4.5. Współpraca samorządów gospodarczych          

  Kluczową organizacją reprezentującą środowisko biznesowe w Rumunii jest Izba Handlowo – Przemysłowa Rumunii. Izba ta zrzesza bilateralne Izby Przemysłowo-Handlowe, stowarzyszenia biznesowe oraz 42 terytorialne rumuńskie izby przemysłowo-handlowe. Jej zadaniem jest wspieranie swoich członków w kontaktach z władzami oraz organizacjami międzynarodowymi. Izba organizuje misje gospodarcze, szkolenia, seminaria i debaty, poszukuje możliwości rozwoju biznesu oraz udostępnia informacje ze swoich baz danych. Jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowych (Association of European Chambers of Commerce) oraz Międzynarodowej Izby Handlu (International Chamber of Commerce) i Stowarzyszenia Bałkańskich Izb Handlowych (Association of Balkans Chambers of Commerce).

  W 2008 r. rozpoczęła działalność Polsko-Rumuńska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie (www.prcc.org.pl). Jej statutowym celem jest między innymi przyczynianie się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Rumunią oraz ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej.

   

  5. Dostęp do rynku

   

  5.1. Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług.

  Wraz z wejściem Rumunii do UE w 2007 roku zniesiono ograniczenia i bariery celne w dostępie do rynku dla polskich i unijnych towarów, zliberalizowano dostęp do rynku usług – w dwustronnych relacjach obowiązują unijne zasady wspólnego rynku: swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału.

  Członkostwo Rumunii w UE otworzyło możliwość dostępu do funduszy wspólnotowych przeznaczonych na poprawę konkurencyjności firm zarejestrowanych w Rumunii.

  Jedną z obiektywnych przeszkód dla rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej  i realizacji strategii eksportowych przez polskie przedsiębiorstwa może okazać się niedostateczna infrastruktura transportowa. Przy rosnącej wymianie handlowej i istniejącej sieci dróg i przejść granicznych na trasach z Polski do Rumunii transport samochodowy w niedługim czasie osiągnie maksimum wydolności. Transport towarów drogą lotniczą i morską między Polską i Rumunią praktycznie nie istnieje, nierozwiązana pozostaje sprawa transportu kolejowego, który mógłby przejąć część masy towarowej. Transport przez większość zainteresowanych uznawany jest za długotrwały i uciążliwy (co szczególnie utrudnia dostawy szybko psujących się towarów żywnościowych). Istniejące projekty rozwoju sieci transportowej nie są skierowane bezpośrednio w kierunku Polski. Włączony do sieci europejskiej korytarz drogowy IV, łączący Rumunię przez Węgry, Czechy z Niemcami tylko w ograniczonym stopniu przyczyni się do poprawy połączenia drogowego z Polską. Szansą na poprawę w tej sferze jest polska inicjatywa Via Carpatia, do której przystąpiła także Rumunia.

  Polskie firmy transportowe skarżą się na utrudnienia ze strony rumuńskich służb drogowych i podatkowych oraz przy odprawie TIR-ów na przejściach granicznych. Dotyczy to jednak wszystkich przewoźników, niezależnie od kraju pochodzenia i bywa wynikiem niedostatecznej wiedzy kierowców o obowiązujących przepisach (waga i wymiary pojazdów, zezwolenia na transport, etc.). Szczegółowe informacje nt. aktualnych wymogów oraz pozostałych problemów jakie identyfikują polskie firmy znajdują się na stronach Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady: http://bukareszt.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,33,Zasady_dokonywania_transportu_miedzynarodowego.html i http://bukareszt.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,35,Zakazy_transportowe.html oraz http://bukareszt.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,466,Maksymalne_wymiary_i_obciazenia_pojazdow.html

  https://bukareszt.trade.gov.pl/pl/romania/article/detail,2068,Gospodarka_Rumunii.html

   

  5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP[5].

  Wraz z wejściem Rumunii do UE Polacy uzyskali pełny dostęp do poruszania się po terytorium Rumunii i jednocześnie znacznie uproszczono zasady zatrudniania obywateli polskich w tym kraju. Obywatel polski może przez okres 3 miesięcy przebywać na terytorium Rumunii bez wypełniania jakichkolwiek formalności administracyjnych. Przy planowaniu dłuższego pobytu obywatel polski zobowiązany jest, jeszcze przed upływem 3 miesięcy od dnia przybycia do Rumunii, do zarejestrowania swojego pobytu w oddziale terenowym Urzędu ds. Imigrantów (Oficiul Român pentru Imigrări) – urząd posiada swoje oddziały w każdym mieście wojewódzkim. Warunkiem pomyślnej rejestracji jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • prowadzenie lub udział w prowadzeniu działalności gospodarczej (np. umowa o pracę zawarta z firmą rumuńską, oddelegowanie do pracy w Rumunii przez firmę polską, zarządzanie spółką w Rumunii, prowadzenie działalności w ramach wolnego zawodu lub świadczenie usług o podobnym charakterze, wolontariat, działalność humanitarna lub religijna),
  • udowodnienie posiadania środków wystarczających do utrzymania siebie i swojej rodziny w Rumunii – zasadniczo dolnym limitem jest poziom płacy minimalnej i świadczenia obowiązkowe na rzecz systemu ubezpieczeń społecznych,
  • kształcenie się w Rumunii w instytucjach systemu edukacji pod warunkiem posiadania środków wystarczających do utrzymania siebie i swojej rodziny w Rumunii.

  O rejestrację mogą się także ubiegać członkowie rodzin osób, które wypełniają jeden z powyższych warunków.

  W czasie rejestracji konieczne jest wypełnienie formularza (dostępny na stronie WPHI Bukareszt, www.bukareszt.trade.gov.pl) oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów, np.:

  • oddelegowanie pracownika – kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do okazania), dokument poświadczający oddelegowanie do pracy w Rumunii (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie strony rumuńskiej, na rzecz której świadczona jest praca w ramach delegacji, zawierające okres trwania delegacji i miejsce wykonywania pracy,
  • praca w firmie rumuńskiej – kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do okazania), kopia umowy o pracę (oryginał do okazania) zaparafowanej przez Urząd Pracy,
  • zarządzanie spółką - kopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do okazania), zaświadczenie z Rejestru Handlowego o wypełnianiu obowiązków zarządcy.

  Szczegółowe dane dostępne są na stronie http://ori.mira.gov.ro.

  W odniesieniu do podejmowania pracy obywatele polscy traktowani są obecnie na zasadach identycznych jak obywatele Rumuni. Oznacza to, że mogą oni podejmować każdy legalny rodzaj pracy. Należy także pamiętać, że wedle prawa rumuńskiego wszystkie umowy o pracę muszą być najpóźniej do dnia podjęcia pracy zgłoszone i zarejestrowane w lokalnym Urzędzie Pracy.

  Pracownicy oddelegowani czasowo z Polski do pracy w Rumunii muszą zgłosić ten fakt w terenowym inspektoracie pracy. Standardowo dane kontaktowe takiego urzędu powinny zostać przekazane firmie polskiej przez rumuńskiego lub zagranicznego odbiorcę świadczonych usług. Przykład formularza, który należy dostarczyć do inspektoratu jest do pobrania na stronie WPHI Bukareszt (warto pamiętać, że beneficjent świadczonych usług również musi przekazać wypełniony formularz do tego samego inspektoratu). Zawiadomienie powinno być dostarczone do inspektoratu pracy najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy. Informacje o wszelkich zmianach dot. delegowanych pracowników muszą również być przekazane do lokalnego inspektoratu. Kary za niedostarczenie ww. formularza wynoszą od 4500 RON do 9000 RON.

  W razie kontroli konieczne może się okazać przedstawienie kopii kontraktu z inwestorem na świadczenie usług związanych z oddelegowaniem pracowników.

   

   

  5.3. Nabywanie i wynajem  nieruchomości[6].

  Od 1 stycznia 2012 r.  obywatele UE mogą bez przeszkód dokonywać zakupu ziemi w Rumunii na cele inwestycyjne. W siedmioletnim okresie przejściowym od dnia akcesji Rumunii do UE do 1 stycznia 2014 r. obywateli UE obowiązało ustawowy zakaz nabywania ziemi rolnej przez cudzoziemców. Zakaz ten nie dotyczył jednak rezydentów, tj. osób prawnych zarejestrowanych w Rumunii (w tym spółek ze 100% udziałem kapitału zagranicznego) oraz osób fizycznych zamieszkałych na stałe w Rumunii.

  W efekcie ponad 700 tys. ha ziemi rolnej w Rumunii (8,5% ogólnego areału gruntów ornych) znajduje się już w posiadaniu cudzoziemców. Wg rumuńskiego ministerstwa rolnictwa prawie połowa gruntów należących do obcokrajowców przypada na inwestorów z Włoch (24,3% ww. powierzchni), Niemiec (15,5%) i krajów arabskich (łącznie 10%). Do węgierskich właścicieli należy 8,2% ww. powierzchni, kolejne miejsca zajmują inwestorzy z Austrii i Hiszpanii (po 6%), Danii (4,3%), Holandii i Grecji (po 2,4%). Prawie 6% stanowi natomiast własność podmiotów, w których udziały posiadają spółki zarejestrowane na Malcie, Cyprze, w Monako, San Marino i Luksemburgu. W 2011 r. liczba gospodarstw/przedsiębiorstw rolnych w Rumunii należących do cudzoziemców wzrosła o 74 – do 709. Największe areały ziemi będącej własnością zagranicznych podmiotów znajdują się w województwie Timiş (133,8 tys. ha; wg dostępnych danych na koniec 2011 r.).

  Pomimo tego, że ograniczenia w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców z UE wygasły 1 stycznia 2014 r.,  Ustawa nr 17 z 2014 r. dotycząca środków regulujących sprzedaż i kupno ziem rolnych usytuowanych poza miastem została opublikowana w Dzienniku Ustaw dopiero 12 marca 2014 r. i weszła w życie 30 dni od daty opublikowania, to jest 11 kwietnia 2014 r.

  Zgodnie z ww. Ustawą, następujące kategorie obywateli mogą kupić ziemie rolną w Rumunii: obywatele Rumunii, obywatele państw UE, obywatele państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Liechtenstein i Islandia) oraz obywatele Szwajcarii, bezpaństwowcy z miejscem stałego zamieszkania w Rumunii, w państwach UE, w państwach EOG lub w Szwajcarii, osoby prawne rumuńskiego obywatelstwa, osoby prawne z państwa UE, z państw EOG lub Szwajcarii.

  W procesie zakupu ziemi rolnych w Rumunii jest respektowane prawo pierwokupu. Pierwszeństwo mają zatem: współwłaściciele, dzierżawcy, właściciele terenów sąsiadujących i państwo rumuńskie. W celu sprzedaży ziemi sprzedawca zgłasza zamiar w urzędzie miejskim w miejscowości, w której usytuowany jest teren, wnioskując o opublikowanie oferty sprzedaży i poinformowanie ewentualnych osób z prawem pierwokupu. Ogłoszenie o sprzedaży musi zawierać informacje dotyczące terenu – cenę, usytuowanie, kategorię użytkowania i klasę jakości, dokumenty katastralne, a także dane dotyczące sprzedawcy – imię i nazwisko, kompletny adres oraz kopię dokumentu własności. W terminie jednego roboczego dnia od daty zarejestrowania wniosku urząd jest zobowiązany wystawić ofertę sprzedaży w swojej siedzibie  lub/i w zależności od przypadku, zamieścić na okres 30 dni, na swojej  stronie internetowej. Następnie urząd miejski ma obowiązek przekazać do Urzędu ds. Zarządzania i Uregulowania Rynku Gruntów Rolnych[7] oraz do odpowiednich struktur terytorialnych teczkę zawierającą listę osób z prawem pierwokupu, z odpowiednimi kopiami wniosków o zakup w terminie 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku. Ogłoszenie o sprzedaży gruntu jest przez 15 dni widoczne na stronach internetowych urzędu. Jeżeli w terminie 30 dni żadna z osób z prawem pierwokupu nie zgłosi intencji zakupu terenu, wydawana jest zgoda na zawarcie transakcji. Sprzedawca musi pisemnie zawiadomić urząd miejski, że przyjął taką decyzję. Należy zaznaczyć, że cena transakcji nie może być niższa niż cena zawarta w pierwotnym ogłoszeniu o sprzedaży, w przeciwnym wypadku transakcja będzie anulowana.

  Ciekawym i relatywnie miarodajnym źródłem informacji nt. rumuńskiego rynku nieruchomości jest strona www.realestate.ro, która gromadzi oferty z kilkuset agencji pośrednictwa handlu nieruchomościami. Lista firm pośrednictwa handlu nieruchomościami dostępna jest na stronie www.imobiliarepro.com/agentii-imobiliare.htm. W Rumunii agencje pośrednictwa zwyczajowo pobierają, jako opłatę za usługę, zarówno od właściciela jak i od wynajmującego mieszkanie, po 50% jednomiesięcznego czynszu. W przypadku sprzedaży nieruchomości stawka dla agencji może sięgnąć 2-3% wartości nieruchomości. Obecnie średnia cena hektara ziemi w Rumunii wynosi 3100 euro (wyniki badań firmy DTZ z listopada 2013 r.).

   

  5.4. System zamówień publicznych[8].

  Zamówienia publiczne w Rumunii nadzorowane są przez Krajową Jednostkę ds. Regulowania i Monitorowania Zamówień Publicznych (ANRMAP, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice; www.anrmap.ro). ANRMAP jest instytucją odpowiedzialną za realizację polityki w zakresie zamówień publicznych, w tym m.in. za: opracowanie aktów prawnych, prowadzenie monitoringu, analiz i nadzoru nad postępowaniami o zamówienie publiczne, reprezentowanie Rumunii na forach instytucji unijnych, inicjowanie działalności szkoleniowej w zakresie zamówień publicznych, prowadzenie działalności doradczej dla zamawiających. Dba o to, by system zamówień publicznych w Rumunii spełniał standardy UE i w jej ramach był dostępny również dla podmiotów m.in. polskich.

  W strukturze Ministerstwa Finansów Publicznych  funkcjonuje Wydział ds. Koordynacji i Weryfikacji Zamówień Publicznych (Unit for Coordinating and Verifying Public Procurement), którego rolą jest kontrola zgodności aspektów proceduralnych postępowania przetargowego z prawem w zakresie zamówień publicznych, koncesji na roboty oraz koncesji na usługi począwszy od publikacji ogłoszenia o zamówieniu aż do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy.

  Głównym aktem prawnym regulującym system zamówień publicznych w Rumunii jest Nadzwyczajne Rozporządzenie Rządu (Government Emergency Ordinance) nr 34/2006 w zakresie udzielania zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi.

  Wszystkie ogłoszenia o przetargach publikowane są w portalu Elektronicznych Zamówień Publicznych eLicitatie (http://www.e-licitatie.ro), który prezentuje oferty i zamówienia administracji i podmiotów publicznych. Zamówienia po publikacji na stronach eLicitatie zamieszczane są także w rumuńskim Monitorze Oficjalnym, www.monitoruloficial.ro.

   

  System odwoławczy. Za rozpatrywanie skarg w zakresie zamówień publicznych w Rumunii odpowiada Krajowa Rada ds. Rozpatrywania Skarg (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – C.N.S.C.). Instytucjonalnie Rada podlega rządowi, ale jest niezależna w swoich decyzjach. Posiada uprawnienia w zakresie rozpatrywania skarg, wniesionych w trakcie procedury przetargowej, przed podpisaniem umowy, przez wyspecjalizowane zespoły. Dodatkowe informacje o Krajowej Radzie ds. Rozpatrywania Skarg, jak i o systemie odwoławczym Rumunii, można znaleźć na stronie: http://www.cnsc.ro/index.php/en. W zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, po zawarciu kontraktu, skargi rozpatrywane są przez sądy okręgowe, a odwołania przez – Regionalny Sąd Apelacyjny lub – w przypadku zamówień w dziedzinie infrastruktury – Bukareszteński Sąd Apelacyjny.

   

  5.5. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej.

  Agendą rządową odpowiedzialną za ochronę własności przemysłowej i intelektualnej jest Państwowe Biuro Wynalazków i Znaków Towarowych (Oficiul de Stat 
  pentru  Invenţii şi Mărci). W kompetencji Biura leży opracowywanie krajowych przepisów prawnych w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz strategii działań w tej dziedzinie.

  Rumunia jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization - WIPO) i podpisała umowę o współpracy z  Europejską Organizacją Patentową (European Patent Organization) ws. uznawania w Rumunii patentów europejskich.

  Prawo w zakresie ochrony własności przemysłowej jest zgodne z wymogami międzynarodowymi w tej dziedzinie. Składają się na nie następujące przepisy prawne: Ustawa patentowa (nr 64/1991); Ustawa dot. Znaków Towarowych i Wskaźników Geograficznych (nr 84/1998); Ustawa o Wzornictwie Przemysłowym (nr 129/1992); Ustawa o Prawie Autorskim (nr 8/1996).

   

  6. Przydatne kontakty i linki

  (dla ułatwienia nawiązania kontaktu nazwy i adresy podano w języku angielskim)

   

  6.1. Administracja gospodarcza.

   

  The Ministry of Economy, Trade and Tourism 

  http://www.minind.ro

  Address: Calea Victoriei 152, sector 1, Bucharest

  Phone no.: +40 21 319 97 59 interior 2274, +40 21 319 97 35

  Fax : +40 21 319 97 52

   

  The Ministry of Public Finance

  www.mfinante.ro

  Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucureşti

  Phone no.: +40 21 319 97 59

  Fax: +40 21 312 25 09

   

  The National Bank of Romania:

  http://www.bnr.ro

  Address: Lipscani nr. 25, sector 3, Bucharest, 030031

  Phone no.: +40 21 313 04 10, +40 21 315 27 50

  Fax: +40 21 312 38 31

   

  The National Institute of Statistics:

  http://www.insse.ro

  Address: Bd. Libertatii 16, Sector 5, Bucharest

  Phone no.: +40 21 318 1871, +40 21 317 7770

  Fax: +40 21 318 1874;

  E-mail: datestat@insse.ro

   

  National Agency for Fiscal Administration (ANAF):

  http://anaf.mfinante.ro

  Address: Apolodor nr.17, sector 5, Bucharest, 050471

  Phone no.: +40-21 319.97.50

  Fax: +40- 21 319 98 57

  E-mail: relatiipublice.anaf@mfinante.gov.ro

   

  The National Agency for Radioactive Waste

  http://www.andrad.ro

  Address: Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Bucharest,  010362

  Phone no. + 40 21 316 80 01

  Fax: + 40 21 312 14 10

  E-mail: contact@andrad.ro

   

  Ministry of of Energy, SMEs and Business Environment

  www.energie.gov.ro
  Address: Splaiul Independenţei nr. 202E, Sectorul 6, Bucureşti
  Phone no.: +40 21 407 99 11

  Fax: +40 21 316 68 03

  Email: office@energie.gov.ro

   

  Office for State Ownership and Privatisation in Industry (O.P.S.P.I.)

  http://opspi.minind.ro

  Address: Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucharest, 010096

  Phone no.: + 40 21 202 54 88, Fax: +40 21 202 53 72
  Email: opspi_office@minind.ro

   

  The Authority for State Assets Administration

  http://www.aaas.ro/

  Address: Str. Cpt. Alex. Serbãnescu nr. 50, sector 1, Bucharest

  Phone no.: Tel: +40 21 303 6510

  Fax: +40 21 303 6680

  E-mail: infopublic@avas.gov.ro

   

  Financial Guard

  http://www.gardafinanciara.ro

  Address: Piata Alba-Iulia No.6, Bloc I.5, Sector 3, Bucharest, 031104

  Phone no. + 40 021 316 57 61

  Fax: +40 021 316 57 62

   

  National Prognosis Commission

  http://www.cnp.ro

  Str. Cristian Popisteanu 2-4, Sector 1, Bucuresti; 010024
  Telefon:+ 40 21 317 00 48
  Fax: +40 21 310 02 06
  E-mail: prognoza@cnp.ro

   

  National Agency for Mineral Resources (NAMR)

  http://www.namr.ro
  Address: Mendeleev Street 36 - 38, Bucharest, 010366
  Phone: (+40)-21-3132204, (+40)-21-3170018; 3170094; 3170095

  Fax: (+40)-21-3170780
  E-mail: namr@namr.ro

   

  Romanian Energy Regulatory Authority (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei)

  http://www.anre.ro

  Address: Str. Constantin Nacu 3, Sector 2, Bucharest
  Tel: 0040 21 3112244
  Fax: 0040 21 3124365
  E-mail: anre@anre.ro

   

  National Authority of Surveillance in Processing Personal Data:

  http://www.dataprotection.ro/

  Address: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucharest

  Tel.: +40 318 059 211

  Fax: +40 318 059 602

  E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

   

  State Office for Inventions and Trademarks (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci)

  http://www.osim.ro/

  Address: Str. Ion Ghica, Nr. 5, Sect. 3, Cod 030044

  Tel.: +40 21 306 08 00

  Fax: +40 21 312 38 19

  Email: office@osim.ro

   

  Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Bukareszcie

  Str. Atena, Nr. 10,

  sektor 1, 011 832 Bukareszt

  http://www.bukareszt.trade.gov.pl

  tel.: +40 21 310 04 70

  fax: +40  21 310 04 90

  e-mail: bucharest@trade.gov.pl

   

  Wydział Polityczno-Ekonomiczny (stanowisko ds. ekonomicznych), Ambasada RP w Bukareszcie

  Al. Alexandru 23, Sektor 1, 011821 Bukareszt

  http://www.bukareszt.msz.gov.pl/

  tel: +40 21 30 82 284 (-82)

  fax: + 40 21 30 82 251

  e-mail: bukareszt.wpe@msz.gov.pl; artur.tarasewicz@msz.gov.pl; crina.barladianu@msz.gov.pl

   

   

  6.2. Samorządy gospodarcze.

   

  Chamber of Commerce and Industry of Romania:

  http://www.ccir.ro

   

  The National Association for Consumers’ Protection and Promotion of Programs and Strategies from Romania:

  http://www.protectia-consumatorilor.ro

   

  6.3. Oficjalna prasa ekonomiczna.

   

  Ziarul Financiar:

  www.zf.ro

   

  Economistul:

  www.economistul.ro

   

  Nine O’Clock (in English):

  www.nineoclock.ro

   

  Financiarul

  www.financiarul.ro

   

  Mediafax (news also in English)

  www.mediafax.ro

   

  Agerpres (news also in English)

  www.agerpres.ro

   

  ACT Media (news also in English)

  www.actmedia.eu           

                                                 

   

   

   

     [1] W 2013 r. wzrost gospodarczy wyniósł 3,5%, w 2012 r.: 0,7%, w 2011 r.: 2,5%, natomiast w dwóch poprzednich latach gospodarka rumuńska znajdowała się w recesji (spadek PKB wyniósł 7,1% w 2009 r. i 0,8% w 2010 r.).

  [2] Dane Narodowego Instytutu Statystyki Rumunii (INSSE)

  [3] Dane Narodowego Instytutu Statystyki Rumunii

  [4] Najnowsze dostępne dane NBP, NBR i WPHI Bukareszt

  [5]Źródło: Opracowanie Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie http://www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,24,Pobyt_i_praca_w_Rumunii.html

  [6] Źródło: Opracowanie Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie http://www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,32,Nabywaniewynajem_nieruchomosci.html

  [7] Urząd ds. Zarządzania i Uregulowania Rynku Gruntów Rolnych (Autoritatea pentru Administrarea si Reglementarea Pietei Funciare) jest nowo tworzona strukturą, która będzie zajmować się obrotem ziemią w Rumunii i będzie mogła kupić w imieniu państwa ziemie rolne. Urząd ds. Zarządzania i Uregulowania Rynku Gruntów Rolnych będzie mógł interweniować i korzystając z prawa  pierwokupu, zakupić grunty rolne również w przypadku ryzyka skupienia zbyt wielkiego obszaru w rękach obcokrajowca.  Urząd będzie mógł kupić ziemię rolną od osób starszych, które nie mogą już jej uprawiać i nie są zainteresowane oddaniem w dzierżawę. Urząd podlega bezpośrednio premierowi, przejął obowiązki oraz personel dotychczasowej Agencji ds. Własności Ziemskiej Państwa (Agentia Domeniilor Statului).

  [8] Źródło: opracowania Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie i Urzędu Zamówień Publicznych http://www.bukareszt.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,21,Zamowienia_publiczne.html

  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1494

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: