close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DLA PODRÓŻNYCH

 • DLA TURYSTÓW

  Poniższe informacje mają jedynie charakter sygnalny.

  Szczegółowe przepisy i informacje można znaleźć np. na tematycznych stronach internetowych,
  na stronach usługodawców i właściwych instytucji.

   

  Planującym podróż do lub przez Rumunię przypominamy o konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty).  Obowiązek ten dotyczy także dzieci (tzn. osób poniżej 18. roku życia). Radzimy sprawdzić przed podróżą datę ważności dokumentów. Brak ważnego dokumentu może spowodować utrudnienia w podróży lub wręcz niemożność
  jej kontynuowania. Granicę zewnętrzną Rumunii z Bułgarią, Węgrami i Serbią można przekroczyć
  z ważnym paszportem lub dowodem osobistym, natomiast granice z Ukrainą i Mołdową tylko
  z ważnym paszportem
  .

   

  • Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać w Rumunii przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   Ważoność paszportu lub dowodu osobistego musi przekraczać dzień planowanego wyjazdu z Rumunii.

  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie komu­nikacyjne OC. Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych oraz Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
  • PRZEPISY CELNE. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezen­tujące osoby prawne mogą wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10 tys. EUR (kwotę 10 tys. EUR i wyższą należy deklarować przy wjeździe lub wyjeździe). Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych. Nie ma ograniczeń ilościowych wwozu iwywozu dewiz, jednak istnieje obowiązek zgłaszania kwot powyżej 10 000,- € (kwota może ulegać zmianom).
  • OBOWIĄZEK MELDUNKOWY. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje administracja hotelowa, w innych sytuacjach obowiązek meldun­kowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Rumuńskiego Urzędu ds. Imigracji (Oficiul Român pentru Imigrări) i zarejestrować pobytu w Rumunii.
  • OPIEKA ZDROWOTNA. Obywatele krajów EOG i posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne, podobnie usługi stomatologiczne - z wyjątkiem przypadków nagłych.
  • SZCZEPIENIA nie są wy­magane. Podczas upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nieprzegotowanej wody.
  • PRAWO. Posiadanie, wyrabianie, obrotu narkotykami, hodowla zakazanych roślin itp. zagrożone są kara pozbawienia wolności od 3 do 25 lat.
  • Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu - 0,0‰.
  • Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu zagrożone jest kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat. Nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym pozostałych przypadkach zagorzone jest karą pozbawienia wolności od 1 do 5 lat.
  • Sex z osoba nieletnią zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 do 18 lat.
  • Jeśli przeciwko cudzoziemcowi prowadzone jest postepowanie karne może zostać nałożony zakaz opuszczania terytorium Rumunii. Zakaz może trwac kilka tygodni, nawet kilka miesięcy.
  • DNI WOLNE. Dni ustawowo wolne od pracy to: 1 i 2 stycznia, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy (wg kalendarza prawosławnego), 1 maja, pierwszy i drugi dzień Zielonych Świątek (wg kalendarza prawosławnego), 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświetszej Marii Panny)
   30 listopada (św. Andrzeja Apostoła), 1 grudnia (rocznica zjednoczenia Rumunii w 1918 r.)
   i 25-26 grudnia (Boże Narodzenie).
  • PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń. Stan tech­niczny dróg poprawia się, jednak mogą wystąpić lokalne utrudnienia spowodowane np. robotami drogowymi (informacje
   o utrudnieniach znajdują się na stronie Ambasady). Podróżo­wanie po zmroku wiąże się
   z dużym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nieoświetlone fur­man­ki
   i rowerzyści, na pasach ruchu parkowane są nieoświetlo­ne pojazdy a na terenach wiejskich drogami przemieszcza się na pastwiska bydło, często samopas.
  • BEZPIECZEŃSTWO. Nie występuje szczególne zagrożenie prze­stępczością. Należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, środ­ki komunikacji miejskiej), gdzie często zdarzają się kradzieże kieszonkowe dokonywane także przez dzieci, oraz na obwod­nicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejo­wych. Zdarzają się kradzieże towarów przewożonych trans­portem samochodowym. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty ze znalezieniem tłu­maczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: